ناشر: انتشارات فاطمی


WORKBOOK + WEB 

موسسه ی انتشاراتی فاطمی برای سال تحصیلی 88-87 مجموعه کتاب های کار و راهنمای مطالعه دوره ی متوسطه را با ویرایشی جدید و مبتنی بر وب( صفحه های ویژه ی اینترنتی ) به دانش آموزان عزیز تقدیم کرده است . در ویرایش جدید کتاب فيزيک سال سوم رشته ی علوم ریاضی در دو جلد عرضه شده است

 در پایان کتاب های سال سوم همه ی آزمون های امتحان نهایی اضافه شده است

 

  

    

   

Comments