نخستین بار در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران ، سال ۸۲ بود که کتابی نوشته ی بریان آرنولد  با عنوان


Physical Processes: A Visual Approach


توجه ام را جلب نمود. کتابی با رویکردی موثر ، کارامد و جذاب در آموزش فیزیک. کتابی که به کمک تصاویر مناسب از یک سو و توصیفی ساده و روان و حداقلی از سوی دیگر سعی کرده است با اجتناب از زیاده گویی های غیر ضروری بستر مناسبی را جهت درک مفاهیم فیزیک برای مخاطبین متنوعی از دانش آموز تا معلم و همچنین علاقه مندانی که می خواهند با زیبایی های نهفته در ذات فیزیک با زبانی ساده و دقیق آشنا شوند فراهم کند.

 

 

 

پس از بررسی اجمالی کتاب و مشورت با برخی از دوستان ، تصمیم به ترجمه ی کتاب گرفتم . ترجمه ی کتاب از نیمه گذشته بود که به جهت مشغله های دیگری که برایم فراهم شده بود ، خانم مریم عباسیان که پیش از آن در مجله ی رشد فیزیک همکاری ای از سر شوق و دقت با ما داشتند مرا در ادامه ی ترجمه ی کتاب یاری دادند . سرانجام در اسفند ماه همان سال بود که کتاب پس از ویرایش علمی ، که دوست عزیزم آقای ناصر مقبلی به نیکی و درستی زحمت آن را متقبل شدند ، به انتشارات مدرسه تحویل داده شد. هر چند حداقل انتظار  این بود که کتاب در سال ۸۴ و به مناسبت سال جهانی فیزیک ، که هدف واقعی آن کشاندن فیزیک به سطح جامعه بود ، صورت انتشار پذیرد ولی، این انتظار اکنون و پس از قریب به دو سال و نیم به به ثمر نشسته است.

 

بریان آرنولد، نویسنده ی این کتاب که تجربه ای طولانی در آموزش فیزیک دارند ، پس از سال ها آموزش به دانش آموزانی با قابلیت های علمی مختلف ، به این نتیجه رسیده اند که درک ایده های نهفته در پشت بیشتر مفاهیم فیزیک و کاربردهای آن در زندگی برای همه میسر است. آنچه در این راه در میزان موفقیت دانش آموزان موثر است ، شیوه های آموزش ماست . این شیوه ها می تواند درهای درک و فهم فیزیک را برای همه ی دانش آموزان ، بدون توجه به توانایی علمی آنان ، باز یا بسته کند.