گزارشی تصویری از سفر به افغانستان

 

فرصتی دست داد تا در نیمه اول شهریور ماه سفری دو هفته ای به شهر کابل، پایتخت افغانستان داشته باشم . هر چند زمان این سفر با زمان برگزاری کنفرانس جهانی آموزش فیزیک - که امسال در کشور کرواسی برگزار می شد- تلاقی پیدا کرد و متاسفانه امکان حضور در این کنفرانس را از من گرفت با این حال آشنایی مستقیم با وضعیت آموزشی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کشور افغانستان تجربه ی ارزشمندی بود که عدم حضور در این کنفرانس را جبران نمود.

 

هدف اصلی این سفر بررسی ، پپیشنهاد اصلاح و ارایه ی محتوای مناسب جهت برنامه ی درسی فیزیک افغانستان از صنف (کلاس) های هفتم تا دوازدهم بود. در انجام این کار پنج نفر از کارشناسان افغانی مرا یاری نمودند. سرانجام پس از ده روز کار مداوم ، کارشناسان افغانی در مرحله ای دیگر از کار قرار گرفتند که خود را برای تالیف کتاب هایشان آماده کنند.

 

نظام آموزشی افغانستان شامل سه دوره ی ابتدایی (6 سال ) ، ثانوی اول ( 3 سال) و ثانوی دوم (3 سال) است که در دوره ثانوی اول فیزیک در قالب علوم و در ثانوی دوم به طور مستقل ارائه می شود. در ثانوی دوم ، دانش آموزان به دو رشته ی ساینس و اجتماعیات هدایت می شوند . هم دانش آموزان رشته ی ساینس و هم دانش آموزان رشته ی اجتماعیات در طول سه سال تحصیل در دوره ی ثانوی دوم ، درس فیزیک را به طور مستقل و با برنامه ای متفاوت می گذرانند.

 

زمانی نه چندان دور گلوله ی این پوکه ی توپ برای

ویران کردن مدارس و کشتن انسان ها به کار رفته است و هم اینک برای زنگ مدرسه

 

 


آموزش ، تنها راهی که می تواند درمان دردهای هر کشور باشد

 


 

یکی از ده ها جریده ای که به در و دیوار مدرسه زده شده بود

 


 

بخشی از آزمایشگاهی که وسایل آن از طرف وزارت آموزش و پرورش ایران اهدا شده است و

 آثار گرد و خاک در آن بیش تر از حضور دانش آموز جلوه می کند!

 


 

بازی با  شاخه های معدود درختان باقیمانده ،

یکی از سرگرمی های دانش آموزان در فاصله ی بین هر کلاس

 


 

بیش تر معلمان حتی در دبیرستان های پسرانه  خانم هستند.

 خانم معلم فیزیک ، که وقتی از آزمایشگاه و فعالیت های عملی از او پرسیدم

به سراغ کیفش رفت و چند عدسی را نشان داد که برای آزمایش از آنها استفاده می کند 

 


 

کلاسی حوالی شهر کابل

 


 

مرکزی برای تربیت معلمان آینده ی مدارس افغانستان،

این امر مهم و سرنوشت ساز توسط اساتید و کارشناسان ایرانی در جریان است

 


 

ادامه : صفحه ی بعد

عکس ها از ر.خلیلی شهریور 1386

Comments