آخرین خبر درباره ی یازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

 

بالاخره پس از نشیب و فرازهای فراوان، در آخرین جلسه ی کمیته ی علمی کنفرانس که به تاریخ 9 آبان 86 در همدان تشکیل شد قرار گردید این کنفرانس در همان تاریخ 13 الی 15 آذرماه 86 برگزار گردد. دبیران عزیزی که تمایل به شرکت در این کنفرانس دارند و تا کنون ثبت نام نکرده اند حداکثر تا 15 آبان ماه اقدام نمایند.در ضمن تا همین تاریخ مقاله ها یی که به دبیرخانه برسد برای ارائه در کنفرانس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

نشانی دبیرخانه کنفرانس

همدان - بلوار بعثت - نرسیده به تقاطع شهیدان - مجتمع علمی آموزشی فرهنگیان - انجمن علمی معلمان فیزیک تلفن : 8256299 , 8256195 ,  و شماره فاکس 8274653

 لینک مرتبط

روح اله خلیلی بروجنی ، 9 آبان ماه 1386