پرسش ها و مسئله های تکمیلی فیزیک 1 و آزمایشگاه بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی به کوشش روح اله خلیلی بروجنی

پرسش ها و مسئله های تکمیلی فیزیک 2 و آزمایشگاه بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی به کوشش روح اله خلیلی بروجنی

پرسش ها و مسئله های تکمیلی فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی به کوشش روح اله خلیلی بروجنی و با همکاری احمد توحیدی ،علی معصومی و رجب قاسمی

 پرسش ها و مسئله های تکمیلی فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی به کوشش روح اله خلیلی بروجنی و با همکاری احمد توحیدی، علی معصومی و رجب قاسمی

 کتاب کار فیزیک 1 و آزمایشگاه -انتشارات مدرسه ، مولفان احمد احمدی ، اسماعیل حیدری فرد و روح اله خلیلی بروجنی

 کتاب کار فیزیک 2و آزمایشگاه -انتشارات مدرسه ، مولفان احمد احمدی و روح اله خلیلی بروجنی

 کتاب کار فیزیک3و آزمایشگاه رشته ریاضی-انتشارات مدرسه ، مولفان احمد احمدی و روح اله خلیلی بروجنی

 کتاب کار فیزیک 3و آزمایشگاه رشته تجربی-انتشارات مدرسه ، مولفان احمد احمدی و روح اله خلیلی بروجنی

 درک فیزیک با رویکرد تصویری نوشته ی بریان آرنولد ، مترجمان :روح اله خلیلی بروجنی و مریم عباسیان

 

 

 نوبل فیزیک 2007   ادامه... 

 روز جهانی معلم 2007   ادامه...  

 گزارشی مختصر از سفر به افغانستان ( به همراه تصویر)  ادامه... 

 بهای سوخت از دست رفته را چه کسی باید بپردازد ؟!  ادامه... 

 لذت ، چالش بزرگ آموزش فیزیک  ادامه...

 بر زمستان صبر باید طالب نوروز  را   ادامه...

 چرا فلزهای براق گسیلنده های بد تابش اند ؟  ادامه...

 اینجا عسل نیست  ادامه...

 یازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران 1386 خبر تکمیلی  ادامه...

 کنفرانس جهانی آموزش فیزیک 2007  ادامه...

 پول ( سکه ) یا بار ؟  ادامه...

 نیرو چیست ؟  ادامه....

   آرشیو یادداشت ها 

 

 

 

سر نخ های جدید درباره ی مغناطو مقاومت های عظیم ادامه...
مسابقه برای آشکار سازی ماده ی تاریک ادامه...
همه چیز در هسته ی زمین تغییر می کند ادامه...
بهره گیری از آهنربا برای تنظیم آهنربا ادامه...
پیش از مهبانگ چه اتفاقی افتاد؟ ادامه...
گامی به پیش در شناخت ابررسانایی ادامه...
منبع توان تخت،انعطاف پذیر و بی سیم را میتوان همه جا برد ادامه...
آیا خلا ء تهی است ؟ میدان هیگز و انرژی تاریک  ادامه...
سلول های خورشیدی OLDES  را برای ابزارهای متحرک به اندازه کافی درخشان می سازند  ادامه...
دلیلی جدید برای بحران اکسیژن خورشیدی  ادامه...
رنگهای براق سوسک میتواند در فناوری جدید نور موثر باشد  ادامه...
                                                                            آرشیو خبرها

  Contact

 

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 1 و آزمایشگاه مولفان محمد علی پزشپور (تالیف بخش هایی از فصل های 4و 5)و روح اله خلیلی بروجنی_ کتاب برگزیده سومین جشنواره کتابهای آموزشی رشد

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 2 و آزمایشگاه مولفان محمد علی پزشپور (تالیف فصل های 2و 4 )و روح اله خلیلی بروجنی

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی تالیف روح اله خلیلی بروجنی-کتای تقدیری پنجمین جشنواره رشد

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی تالیف روح اله خلیلی بروجنی-کتاب تقدیری پنجمین جشنواره رشد

 کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 1 دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی مولفاناسفندیار معتمدی(تالیف فصل های 3و 4) روح اله خلیلی بروجنی

کتاب کار و راهنمای مطاله دانش آموز فیزیک 1 دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی مولفان اسفندیار معتمدی(تالیف فصل های 3و 4) روح اله خلیلی بروجنی

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 2 دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی مولفان روح اله خلیلی بروجنی (فصل های 1،3و4)واسفندیار معتمدی(فصل2  

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز فیزیک 2 دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی مولفان روح اله خلیلی بروجنی (فصل های 1،3و4)واسفندیار معتمدی(فصل2

المپیادهای جهانی فیزیک ترجمه روح اله خلیلی بروجنی

Comments