Home

Η νέα μεγάλη μας προσπάθεια!
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου


www.aeiforosxoleio.gr


==================================================

Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Σχολεία, μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί
 "Το Ποτάμι"
έτος ίδρυσης 1995
Το πρώτο ελληνικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε προκειμένου δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς-συντονιστές των μαθητικών περιβαλλοντικών ομάδων ου Δικτύου μας να επικοινωνούν μεταξύ τους, προκειμένου να αλληλοενημερώνονται για τις δραστηριότητες των σχολείων-μελών.
Δίνει επίσης ο ιστότοπος αυτός τη δυνατότητα στη Συντονιστική Επιτροπή να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. 
Στον ιστότοπο αυτό όλα τα σχολεία-μέλη μπορούν να αναρτούν τις δικές τους ανακοινώσεις, χωρίς την διαμεσολάβηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Επίσης, μέσα από την ιστοσελίδα αυτή μπορούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δίκτυο "Το Ποτάμι" να συντονίζουμε τις δράσεις μας, όπως λ.χ. την "ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ", ή άλλες δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και υπεράσπιση του περιβάλλοντος.
 
Το σύνθημα του δικτύου μας είναι:
"Οι νέοι μοιράζονται το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον
και τα ποτάμια"


ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Παραθέτουμε την επιστολή παραίτησης που έστειλε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου μας, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:


Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής

Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε.                                                                                  8-6-2010

«Το Ποτάμι»

 

 

Προς

-Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης

και  Θρησκευμάτων

Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ

Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας και Π.Ε.

 

-Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά

Διευθυντή κ. Ι. Ξανθοπουλίδη

 

Κοινοποίηση

-Υπ. Π.Ε. Αλ. Σούρμπη

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

-Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου «Το Ποτάμι»

 

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Π.Ε. «Το ποτάμι»

 

Μετά από 15 χρόνια ενεργού συμμετοχής μου στο συντονισμό του Δικτύου Π.Ε. «Το Ποτάμι», πιστεύω πως ήλθε η ώρα να αποσυρθώ προκειμένου να δώσω τη δυνατότητα σε νεότερους συναδέλφους να υλοποιήσουν τις δικές τους ιδέες και πρωτοβουλίες.

Στη διάρκεια αυτών των 15 ετών το δίκτυο πραγματοποίησε 21 σεμινάρια, επιμόρφωσε περισσότερους από χίλιους εκπαιδευτικούς στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με τα ποτάμια και το νερό εν γένει, ενέπλεξε στο περιβαλλοντικό του πρόγραμμα περίπου δέκα χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, έχει δημιουργήσει το αναγνωρισμένο παιδαγωγικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Το ποτάμι», αποτέλεσε κάποια στιγμή παράδειγμα καλής πρακτικής που προβλήθηκε και  από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δημιούργησε το G.R.E.E.N. Europe (το 1997) και γενικότερα είχε θετική συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αγωγή και εκπαίδευση των Ελλήνων  μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μια ξεχωριστή συμβολή του στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών εν γένει, αποτελεί η θεσμοθέτηση της «Ημέρας του Ποταμού», μιας ημέρας πανελλήνιας, ταυτόχρονης περιβαλλοντικής δράσης με επίκεντρο τα ποτάμια της χώρας μας. Αν αυτή η πρωτοβουλία υποστηριχθεί κεντρικά και με την ενεργό συμμετοχή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η συμβολή μας στην προσέγγιση της Οδηγίας για το Νερό (της Ε.Ε.) μπορεί να είναι σημαντική.

Είμαστε περήφανοι που ξεκινήσαμε την ιστορία των δικτύων στην Ελλάδα, με την εισήγησή μου να εγκριθεί το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι» από τον Ιούνιο του 1995 (η έγκριση από το ΥΠΕΠΘ δόθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους). Και είμαστε ακόμη πιο περήφανοι διότι συντηρήσαμε ένα δίκτυο χωρίς σταθερούς πόρους, χωρίς γραμματεία, χωρίς άλλες υποστηρικτικές δομές, χωρίς άλλη χρηματοδότηση. Τηρουμένων των αναλογιών το δίκτυό μας έχει πετύχει στόχους που δεν αντιστοιχούν με τους πόρους που διέθετε, αλλά με πόρους πολύ-πολύ περισσότερους. Πιστεύουμε, δηλαδή, πως αν το δίκτυο είχε σταθερή υποστήριξη (γραμματεία, έδρα, οικονομικές δυνατότητες, κτλ) θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Και μόνο το γεγονός ότι αποτέλεσε δίκτυο-πρότυπο για πολλά δίκτυα που δημιουργήθηκαν μετά την ίδρυσή του, δείχνει το μέγεθος της επίδρασής του στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας που πίστεψαν στην αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του δικτύου, με το οποίο ξεκίνησε η ιστορία των δικτύων στη χώρα μας, που πίστεψαν στην ανάγκη να διατηρηθεί και να συνεχίσει να προσφέρει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και υποστήριξαν ποικιλοτρόπως το δίκτυο. Ομοίως την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του δικτύου στάθηκε αρωγός και βοήθησε την επιβίωσή του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξίσου, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Επιτροπής, τους Υπεύθυνους Π.Ε. του Πειραιά (Α. Σούρμπη και Π.Μάναλη) για τη συνεργασία και την υποστήριξη, τους εισηγητές των σεμιναρίων που πραγματοποιήσαμε και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που επί 15 χρόνια συμμετείχαν ενεργά στο δίκτυο. Αρκετοί από αυτούς παρέμειναν μέλη του δικτύου για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής  του δικτύου. Ευχαριστώ επίσης, τον καθηγητή Κώστα Ουζούνη ο οποίος από την πρώτη στιγμή ενστερνίστηκε και υποστήριξε το δίκτυο, και την καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου με τη βοήθεια της οποίας το δίκτυό μας εισήγαγε στην Ελλάδα την εκτίμηση της ποιότητας νερού με βιοδείκτες, σε επίπεδο σχολείου, καθώς και τον καθηγητή κ Μιχ. Σκούλλο για την εν γένει υποστήριξη που προσέφερε στο Δίκτυο.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αγαπητούς συναδέλφους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των νομών με τους οποίους είχαμε 15ετή συνεργασία και χάρη σ’ αυτούς διοργανώσαμε σχεδόν όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και τις περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο της Ημέρας του Ποταμού.

            Η αποχώρησή μου από το δίκτυο «Το ποτάμι» έχει σχέση με την πεποίθησή μου ότι θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τη διάρκεια και τις δυνατότητες της προσφοράς του, καθώς και με την ανάγκη να παραμερίζουν οι παλαιότεροι προκειμένου να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους οι νεότεροι και να δώσουν νέα δυναμική στα πράγματα.

Παρ’ όλα αυτά, ασφαλώς θα είμαι στο πλευρό όποιου προσώπου (ενδεχομένως) ορίσει το Υπουργείο Παιδείας ως Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, προκειμένου να δώσω όποια βοήθεια μου ζητηθεί και εντός του μηνός θα υποβάλω τον απολογισμό σχολικού έτους 2009-10.

    Με εκτίμηση

 

Δρ Δημήτριος Καλαϊτζίδης

 


Σχολική χρονιά 2009-2010

 «Ποτάμια και ενέργεια»
Ημέρα του Ποταμού 2010


Λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική της «Δεκαετίας της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφορία», σύμφωνα με την οποία η ενέργεια είναι το θέμα της φετινής χρονιάς, η  Παιδαγωγική Επιτροπή του Δικτύου προτείνει το πιο πάνω θέμα ως κεντρική θεματική των προγραμμάτων που θα εκπονήσουν τα σχολεία του δικτύου. Ο προβληματισμός για το μέλλον των ποταμών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε προσπάθειες εξοικονόμησης νερού, μείωσης της σπατάλης και καλύτερης διαχείρισης, με την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να μειωθεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Οι μαθητικές ομάδες μπορούν να επικεντρώσουν φέτος τη μελέτη τους στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φράγματα που κατασκευάζονται στα ποτάμια.
Παράλληλα όλα τα σχολεία θα μπορούν να προετοιμάζονται για την Ημέρα του Ποταμού 2010. Η Ημέρα του Ποταμού 2008 θα γίνει φέτος την Κυριακή 25 Απριλίου 2010.  Στην Πανελλήνια αυτή δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΛΑ τα σχολεία είτε ανήκουν, είτε  δεν ανήκουν στο δίκτυό μας. Το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να μας στείλει πριν από τις 20 Απριλίου μια απλή δήλωση συμμετοχής. Μετά τις 25 Απριλίου θα πρέπει κάθε σχολείο να στείλει συμπληρωμένο, με όσα στοιχεία έχει συλλέξει, στο σχετικό έντυπο (FormHtP) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Http://sites.google.com/site/rivernetgr/Home. Το ίδιο έντυπο μπορούμε να το στείλουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ . Κάθε σχολείο που συμμετέχει θα επισκεφθεί έναν ποταμό και θα υλοποιήσει πρόγραμμα ΠΕ μιας ημέρας, με σκοπό να εκτιμήσει την ποιότητα του ποταμού και του περιβάλλοντα χώρου, σε μια ζώνη μήκος 200 μ και πλάτους 20μ. Για το σκοπό αυτό θα συμπληρωθεί οπωσδήποτε το ειδικό έντυπο που προαναφέραμε. Τα σχετικά αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Συντονιστική Επιτροπή στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΠΕ). Ειδικότερα για φέτος προτείνεται κατά την Ημέρα του Ποταμού η επίσκεψη σε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα για ενημέρωση και μελέτη. Ως κοινή δράση των σχολείων που θα συμμετάσχουν και ως ανάμνηση της συγκεκριμένης δράσης προτείνουμε να παραχθεί μια μικρή πάνινη αφίσα. Κάθε σχολείο αποτυπώνει σε ένα κομμάτι από ύφασμα (διαστάσεων 50Χ50 εκατοστά) τη δική του συμβολή στο πρόγραμμα, με τη μορφή μιας ζωγραφιάς σχετικής με το ποτάμι ή το νερό γενικότερα και το στέλνει μαζί την αναφορά του στη Συντονιστική Επιτροπή. Τα κομμάτια θα συγκεντρωθούν όλα στην Ελληνική Εταιρεία μετά τη ολοκλήρωση του κύκλου και αντιπροσωπείες από ορισμένα (κοντινά προς την Αθήνα) σχολεία του Δικτύου θα συναντηθούν για να ράψουν τα κομμάτια σε ένα  πανί -μωσαϊκό.
Προτείνουμε την οργάνωση της Ημέρας του Ποταμού και σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία σχολείων κατά μήκος ενός ποταμού. Ακόμη, μπορούν να συνεργαστούν σχολεία από νομούς που διασχίζει το ίδιο ποτάμι. Είναι καλό να υπάρξει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να προταθούν και να υιοθετηθούν δράσεις προστασίας του ποταμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη δράση θα πρέπει να δοθεί η μέγιστη δημοσιότητα σε τοπικό επίπεδο.
Για τη συμμετοχή των σχολείων δεν υπάρχουν προϋποθέσεις (χημικό εργαστήριο ή άλλα όργανα). Έντυπα και πληροφορίες από τη Γραμματέα του ΣΠΕ, Ισμήνη Κάβουρα (210 3225245 εσωτ.7, φαξ. 210 3225240, e-mail: spe@ellinikietairia.gr).

Προετοιμάστε άμεσα τις δράσεις σας!!

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου « Το Ποτάμι»

 
 
 
Διεύθυνση αλληλογραφίας:

1.Εληνική Εταιρεία-ΣΠΕ (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) (. 210 3225245, 7. 210 3225240. e-mail:  spe@ellinikietairia.gr

2. Δημήτρης Καλαϊτζίδης: (210 4297425 7.. 210 4297424, e-mail: kalariv1@sch.gr

3. Α. Σούρμπη. Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς. (/7..- Φαξ: 210 4132609,  e-mail:  asourbi@hotmail.com

 

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Σουφλίου

19-21 Φεβρουαρίου 2010

 

Μεγάλη επιτυχία είχε η τριήμερη επιμορφωτική συνάντηση που οργάνωσε το ΚΠΕ Σουφλίου στις εγκαταστάσεις του, από την Παρασκευή 19 μέχρι την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010.

Το θέμα της συνάντησης ήταν "Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Το Ποτάμι"- Τα ποτάμια και η εκπαίδευση για την αειφορία"

Στη συνάντηση-σεμινάριο πήραν μέρος 35 εκπαιδευτικοί από νομούς της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ, ο Υπεύθυνος Γιώργος Μπουτάκης, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ο Βασίλης Ψαλλιδάς (μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής), ο Νίκος Λαμπρινός, επίκουρος καθηγητής του ΠΤΔΕ στη Θεσσαλονίκη, η καθηγήτρια του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ Μαρία Λαζαρίδου, ο Σταμάτης Ζόγκαρης επιστήμονικός συνεργάτης του ΕΛΚΕΘΕ, η Υπεύθυνη Π.Ε. Ν. Έβρου Σοφία Τσιροπούλου, ο Υπεύθυνος Π.Ε. Ημαθίας Χάρης Κουρουζίδης και η εκπαιδευτικός Μαρία Γεωργουσίδου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις, εργασία σε ομάδες, συζητήσεις και εργασία πεδίου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ΚΠΕ Σουφλίου για τη συνεργασία, τη υπέροχη φιλοξενία και την υποστήριξη.

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ποτάμια σε κρίση

Η ροή των μεγαλύτερων ποταμών του πλανήτη παρουσιάζει ανησυχητιική μείωση την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με μελέτη της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, σε 925 μεγάλους ποταμούς του πλανήτη, από το 1948 μέχρι το 2004, η ροή (παροχή) κατά μέσον όρο μειώθηκε κατά 6%, προκαλώντας αλυσιδωτά περιβαλλοντικά προβλήματα στα τοπικά οικοσυστήματα και τις περιφερειακές οικονομίες. Ο Αμαζόνιος, ο Κίτρινος Ποταμός, ο Γάγγης και ο Νϊγηρας, βρίσκονται μεταξύ των ποταμών που χάνουν τα νερά τους.
(Από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία  26 Απριλίου 2009, σελ. 38).

 

Όσα από τα σχολεία του δικτύου έχουν ετοιμάσει εργασίες για παρουσίαση στο σχολείο τον Μάη, μπορούν να μας στείλουν τις εργασίες τους για ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 

Βάλτε σύνδεσμο της ιστοσελίδας του σχολείου σας με την ιστοσελίδα του Δικτύου "Το Ποτάμι" 

 

 

 

 

 

Ποταμός Νέστος 
 

 

 

 

   

Άρδας 2007: Big Jump

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ 21-11-2008
Η πρώτη μας ανακοίνωση αφορά τη δημιουργία ενός patchwork ή ενός πανό που θα αποτελείται από τα μικρά πανό που μας έχετε στείλει. Τα μικρά πανό απεικονίζουν διάφορες σκηνές από τα ποτάμια, είναι κατασκευασμένα από πανί, είναι ζωγραφισμένα από τα παιδιά των μαθητικών ομάδων του δικτύου και μας έχουν σταλεί κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη.
Η συρραφή των μικρών πανό για να σχηματιστεί ένα μεγάλο το οποίο θα αναρτηθεί από το μπαλκόνι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Τριπόδων 28, Πλάκα- Αθήνα), θα γίνει από μαθητές και μαθήτριες που θα προσκληθούν για τον σκοπό αυτό στο κτήριο της ΕλΕτ.
Θα θέλαμε να κάνουν τη συρραφή τα παιδιά που δημιούργησαν τα πανό. Ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο για πρακτικούς λόγους, αφού τα σχολεία που μας έστειλαν τα πανό βρίσκονται κατά κανόνα μακριά από την Αθήνα.
Για το λόγο αυτό, θα καλέσουμε παιδιά από τα σχολεία που βρίσκονται μέσα ή γύρω από την Αττική και έχουν συμμετάσχει στο δίκτυο και στην Ημέρα του Ποταμού.
Η συρραφή θα είναι μια μικρή γιορτή αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, στη φαντασία, στην ενεργητικότητα, στην αγωνιστικότητα των παιδιών-μαθητών/μαθητριών.
Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε δημοσιότητα στο γεγονός ώστε το μήνυμα που θα στείλουμε να είναι ισχυρό προς όλες τις κατευθύνσεις.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας για τον καθορισμό ημερομηνίας της εκδήλωσης.

 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα συνημένα μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Συλλογής Στοιχείων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε έξοδο της μαθητικής ομάδας για εργασία πεδίου.

Το ίδιο δελτίο συμπληρώνουν οι μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ημέρα του Ποταμού.

Κάθε σχολείο μπορεί ελεύθερα να κάνει τις προσαρμογές που επιθυμεί. Με τα στοιχεία που στέλνουν τα σχολεία δημιουργούνται "χάρτες ποιότητας νερού των ποταμών της Ελλάδας". Μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια αυτή στέλνοντας τα σχετικά στοιχεία.

Διαβάστε στα συνημμένα την Οδηγία της Ε.Ε. για το νερό. Είναι χρήσιμη για όσους εκπαιδευτικούς κάνουν προγράμματα σχετικά με το νερό και τα ποτάμια.
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Κατεβάστε, συμπληρώστε και στείλτε την αίτηση συμμετοχής του σχολείου σας και της περιβαλλοντικής σας ομάδας στο Δίκτυο "Το Ποτάμι". Η αίτηση βρίσκεται στα συνημμένα (παρακάτω με το όνομα ParticFormNet.doc

 

 

Υπάτη, 9-2-09     

ΚΠΕ ΥΠΑΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 6-7-8 Φεβρουαρίου το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης, με θέμα  «Του Ποταμού το πρόσωπο». Το σεμινάριο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών από τη Φθιώτιδα και τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Υπάτης και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Οι επιμορφούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν του ποταμού το πρόσωπο μέσα από εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια που κάλυψαν το θέμα από πολλές πλευρές. Ο κ. Χριστόπουλος, στέλεχος της Ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας, παρουσίασε την πτηνοπανίδα του Σπερχειού και τις δραστηριότητες της εθελοντικής ομάδας « Caretakers » που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της πτηνοπανίδας των ποταμών. Ο κ. Γώγουλος, Δασολόγος στη Δ/νση Δασών Φθιώτιδας, αναφέρθηκε σε διαχειριστικά θέματα σχετικά με τα τμήματα ευθύνης των Δασολόγων στο Σπερχειό. Ο κ. Σταμέλος, εκπρόσωπος Οικολόγων πρασίνων, ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ποτάμι. Οι ειδικοί επιστήμονες-ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ,  κ. Ζόγκαρης και κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκαν στην αξία των παραποτάμιων δασών και  στην σημερινή κατάσταση του Σπερχειού μέσα από δικές τους έρευνες, αλλά και με εργαστήριο που έγινε στο ποτάμι μας εξοικείωσαν με μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας των νερών.  Ο κ. Λαμπρινός , καθηγητής του παιδαγωγικού τμήματος του Α.Π.Θ., πρότεινε μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα  διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των ποταμών. Ο κ. Καλαϊτζίδης, Γεωλόγος και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του εθνικού θεματικού δικτύου «το Ποτάμι», παρουσίασε τις μέχρι στιγμής δραστηριότητες του δικτύου και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για τα επόμενα χρόνια αλλά και με την εισήγησή του «τα ποτάμια στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» μας έκανε να προβληματιστούμε ιδιαίτερα. Ο κ. Καντανολέων, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Ευβοίας, παρουσίασε τρόπους χρήσης των νερών μετά τον βιολογικό καθαρισμό. Πολύ ευχάριστα εξελίχτηκαν τα βιωματικά εργαστήρια  «με μια διάθεση περιπέτειας» που οργανώθηκαν από την κ. Στοφόρου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας σε συνεργασία με τον κ. Πρατίλα, μέλος της οργάνωσης «Nature in action» και ειδικό σε περιβαλλοντικές αθλητικές δραστηριότητες. Θεατρική  προσέγγιση του θέματος έγινε από τον κ. Χούπα, Υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας . Καλλιτεχνική επίσης προσέγγιση έγινε από τον κ. Ανδρούτσο, Αρχιτέκτονα και εικαστικό, σε συνεργασία με την κ. Στοφόρου, με δημιουργίες των επιμορφούμεων στο ποτάμι από φυσικά υλικά « Land art». Ευχάριστη επίσης έκπληξη ήταν και η σύντομη αλλά θεαματική επίδειξη καταρρίχησης από τον συνάδελφό μας του ΚΠΕ Στυλίδας, κ. Μπουκουβάλα Αντώνη.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, στο πεδίο που χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του προγράμματος κοντά στο χωριό Ροδωνιά,  για το οποίο το ΚΠΕ Υπάτης σε συνεργασία με το δήμο Υπάτης φροντίζει να είναι εύκολα προσβάσιμο, χωρίς όμως να είναι για έναν απλό περίπατο. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ροδωνιάς και αίθουσα του Δημοτικού σχολείου Ροδωνιάς που ευγενικά μας παρεχώρησαν για τις ανάγκες του σεμιναρίου οι τοπικοί φορείς.

 

Tο  ΚΠΕ ΥΠΑΤΗΣ 

O ιστότοπος του Βιολογικού Τμήματος ΑΠΘ με το εκπαιδευτικό υλικό για τα ποτάμια. http://theriver.bio.auth.gr/
ĉ
Kalaitzidis Dimitrios,
21 Νοε 2008, 11:27 π.μ.
Ċ
Kalaitzidis Dimitrios,
21 Νοε 2008, 5:15 μ.μ.
ĉ
Kalaitzidis Dimitrios,
18 Μαρ 2009, 9:54 π.μ.
Comments