เครื่องหมายทางทหารที่ได้รับ

เครื่องหมายทหารเสือ กิตติมศักดิ์
เครื่องหมายนักบิน ทบ. กิตติมศักดิ์
เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด กิตติมศักดิ์
เครื่องหมายนักทำลายล้างวัตถุระเบิด ทบ. กิตติมศักดิ์

เครื่องหมายจู่โจม
เครื่องหมายนักกระโดดร่ม ชั้น ๑


เครื่องหมายแสนยาธิปัตย์ ( วทบ.)

เครื่องหมายเสนาธิปัตย์ ( สธ.ทบ.)
เครื่องหมายเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศส

เครื่องหมายหลักสูตรการทหารฝรั่งเศส
Comments