КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ "РИТМИКА" гр.ГАБРОВО, ЧЛЕН НА БФСТ

                                                                                                                                                         Клуб "Ритмика" е спортен клуб.

                                                                                                                                                                 В  него  хората  се  учат  да  танцуват , 

                                                                                                    да изпитват удоволствие  от  танца, 

                                                                     да общуват  чрез  танца , 

                                                                   да спортуват  с  танца.

                        Потърсете в танца  нещо за себе си        

    ИНФОРМАЦИЯ  върху  таблото