РЕГИСТРАЦИЯ

    При условие, че искате да сте член на Раздела за деца на Школата по приложни изкуства и дизайн на Първолета Кръстева и да се включите в обучението е необходимо да  се регистрирате и получите достъп.
    Участниците ще изпълняват зададени от преподавателя задачи, като на края най-добрите им работи ще бъдат публикувани в Галерията на Раздела за най-малките.

Регистрационна карта за деца

Подстраници (1): АДРЕС
Comments