Vaktinfo

Informasjon om vakt for Riska Båtforening

 

Innkalling for vakt for sommersesongen blir sendt ut i april hvert år.

Alle som leier eller eier båtplass kan bli kalt ut til å gå vakt. Leier du ut plassen din gjennom båtforeningen er du derimot fritatt for å gå vakt.


Dersom du av tungtveiende grunner mener du ikke kan gå vakt, må du søke styret om fritak innen 1. April.


Vaktliste for sesong 2017 alfabetisk finner du her


Vaktliste for sesong 2017 etter dato finner du her

 

Ser du feil eller mangler i forbindelse med vakt, kontakt driftsleder.

 

Vaktbeskrivelsen er tilgjengelig på Båthuset. Ønskes den tilsendt på mail, kontakt driftsleder.

 

Vaktfordelingen baserer seg på båtplass og ikke navn.

 

Fullstendige lister og instruks er tilgjengelig i båthuset til Riska Båtforening. 

 

Dersom du har glemt koden til vaktrommet kan du sende e-post til: 

driftsleder for å få koden tilsendt på e-post eller sms.


E-posten må inneholde ditt navn, dato for vakt (se liste) og et mobilnummer.


Medlemmene er selv ansvarlig for å bytte vakt med andre på listen om man selv ikke kan gå.


Vi har en bevoktet havn, og ønsker at vaktene skal gå hver dag i høysesongen. Uteblivelse fra vakt medfører et gebyr på kr 1500,-.


Nytt fra 2014 er at medlemmer av Riska Båtforening som er fylt 18 år, kan skrive seg på en liste for å gå ekstra vakter. 


Disse kan kontaktes for å gå vakten mot et gebyr på  kr 1000,-.  Dere ordner selv opp i betalingen på forhånd. Listen finner du her.

 Merk følgende:

  • Manglende oppmøte blir gebyrlagt med kr. 1500.-
  • Medlemmet må kvittere i vaktliste for at oppmøtet skal bli registrert og godkjent!!
  • Gebyret er godkjent av årsmøtet.
  • Styret administrerer ikke innbyrdes bytting av vakt.  Det er den som er innkalt som er ansvarlig for at hans/hennes vakt blir gjennomført dersom en ikke har anledning selv.

 


Undersider (1): Salg av vakt