Leie av båtplass

For å kunne leie båtplass/stå på ventelisten må du være medlem av foreningen, se siden om medlemskap.


Søknad sendes til Driftsleder via link her.


Helårsleie vil bli prioritert fremfor halvårsleie.


Søknadsfrist for tildeling av helårs leieplass er 15 september hvert år.  Plasser som blir tilgjengelig for utleie ila sesongen vil tildeles fortløpende etter ansiennitet. 


  • Alle må søke hvert år hvis de fortsatt ønsker å leie plass.
  • Søknadsfrist for halvårsleie er 1. mars hvert år, og tildeling vil skje fra 15.mars etter ansiennitet. 
  • Halvårsleie er fra 15.mars til 15 september.
  • Båteier på leieplass må kunne vike plassen med 14 dagers varsel hvis plasseier ønsker å bruke sin plass. 


Alle som leier båtplass skal ha et gult RBF-merke med medlemsnummer på båten. 

Ta kontakt med driftsleder hvis du mangler dette.
Priser for leie av plasser:


Utleie av båtplass type A pr mnd: 500,-

Utleie av båtplass type B pr mnd: 700,-

Utleie av båtplass type C pr mnd: 900,-


Båtplass størrelser, se her.


Andre priser:


Nøkkel til strømboks/vannpost: 50,-

Nøkkel til klubbrom/verksted og toalett: 50,-

Vimpel Riska Båtforening: 150,-