Leie av båtplass

For å kunne stå på ventelisten for leie av båtplass må du være medlem av foreningen, se siden om medlemskap.


Helårsleie vil bli prioritert fremfor sommerleie/vinterleie.


Tildeling av båtplasser følger ansiennitets-prinsippet, dvs at den med lavest medlemsnummer vil bli spurt først ved en ledig båtplass. 

Vi har venteliste for tildeling av båtplasser som gjelder fra 1. Januar hvert år og varer ut året. 


Tildeling av båtplasser vil skje fra 15. Mars hvert år. Plasser som blir tilgjengelige ila sesongen tildeles fortløpende etter ansiennitet. 


Ønsker du å få tildelt båtplass må du melde deg på denne listen hvert år fra 1. Januar til driftsleder pr mail.

Søknad sendes til driftsleder via link her.


Vinterplasser vil ofte være tilgjengelige fra oktober/november og til påske, eller etter nærmere avtale.

Kontakt driftsleder for informasjon om dette.


Vi leier ut "jolle-plasser" til ungdommer.


  • Alle må søke fra 1. januar hvert år hvis de fortsatt ønsker å leie plass.
  • Tildeling vil skje fra 15. Mars hvert år etter ansiennitet. 
  • Båteier på leieplass må kunne vike plassen med 14 dagers varsel hvis plasseier ønsker å bruke sin plass. 


Alle som leier båtplass skal ha et gult RBF-merke med medlemsnummer på båten. 

Ta kontakt med driftsleder hvis du mangler dette.
Priser for leie av plasser:


Utleie av båtplass type A pr mnd: 500,-

Utleie av båtplass type B pr mnd: 700,-

Utleie av båtplass type C pr mnd: 900,-


Båtplass størrelser, se her.


Andre priser:


Nøkkel til strømboks/vannpost: 50,-

Nøkkel til klubbrom/verksted og toalett: 50,-

Vimpel Riska Båtforening: 150,-