Rapportering av innbrudd/skade

På grunn av at endel båter i det siste har hatt uvedkommende ombord i båtene sine, prøver vi å få kartlagt hvor mange det gjelder og til hvilke tider/dager det forekommer.

Riska Båtforening ønsker at alle som har hatt uvedkommende ombord i sin båt om å melde det til politiet. Vi ønsker samtidig å få en oversikt over uønskede hendelser i havnen, de hendelsene som ikke er anmeldt ønsker vi å rapportere selv. Vi ønsker ALLE hendelser rapportert her. 


Har uvedkommende vært ombord i din båt?

Registrer det her:

Rapportskjema innbrudd/skade på egen båt.


Comments