Generell informasjon

Informasjon til medlemmer i Riska Båtforening


Alle som har båt i havnen plikter å melde den inn i et godkjent register. Det finnes tre godkjente registre:

  • Småbåtregisteret
  • Skipsregisteret
  • Securmark


Strøm på bryggene

Det er strømuttak på alle bryggene, så medlemmene har tilgang til strøm for verktøy, opplading av batterier eller oppvarming av båten.  

 

For dere som har båten plassert i båser med strøm måler, gjelder følgende:


- All strømuttak er basert på måler montert på bryggen.  

- Måleren vil bli avlest og fakturert om våren. Du har ansvaret for din kontakt. 

- Bruk hengelås på strømuttaket så unngår du at andre kan bruke ditt uttak. 


NB:   Medlemmer er selv ansvarlig for forbruk på sitt uttak. Det betyr at dersom uttaket står ulåst,

         og andre tapper strøm, er eieren av uttaket ansvarlig for forbruket. Alle uttak med måler er låsbare. 

 

Betaling av strøm

Prisen er kr 1,50.- pr. KwhDe som ikke har strøm måler, må selv sørge for å betale for forbruk til bankkonto 3260.07.89022.  Merk giro STRØM og ditt medlemsnummer.Medlemsnummer på båten

For å gjøre det enkelt å følge opp alle båtene som ligger i havna vår, har vi en ordning der alle båtene merkes med medlemsnummer.

Merkene skal være godt synlig.

 

Dersom du ikke har klistermerke, ta kontakt med Driftsleder ved å trykke her , eller ring 99501169.Besiktelsesmann

Nils Ole Sunde har gjennomført kurs og er godkjent besiktelsesmann for båter.

Han kan treffes på mobil 982 52 281 eller e-post noles@jrcc-stavanger.no

 


Fornyingsavgiften

Fra 2006 innførte Riska båtforening en ”Fornyingsavgift”.  Den vil gjelde for alle som eier en båtplass i Riska båtforening, og vil bli innkrevd sammen med kontingent og havneavgift.  Den er imidlertid skilt ut som egen avgift, fordi de midlene som betales inn skal settes inn på sikringsfondet. Derved kan midlene bare disponeres etter et vedtak på en generalforsamling.

 

Nivået på fornyingsavgiften er basert på at bryggene har en forventet levetid på 30 år.  Dette gir oss en fornyingsavgift på kr. 1400.- / 1975.- / 2560.- for henholdsvis A / B / C plasser.

 

Med dette er det etablert en ordning som tar vare på de verdier som ligger i bryggene våre, og styret kan starte på arbeidet med å fornye de bryggene som trenger det mest.

 

 

Informasjon om båtlengder


Båtplassene kategoriseres i tre ulike klasser: A-plasser, B-plasser og C plasser. Innen hver kategori må båtens lengde og bredde ikke overstige følgende maksimale mål, jamfør «skoeske-prinsippet»:

A-plasser: Bredde inntil 2,2 meter og lengde inntil 7 meter.

B-plasser: Bredde inntil 3,2 meter og lengde inntil 10 meter.

C-plasser: Bredde inntil 4,2 meter og lengde inntil 13 meter.

Med båtens totale lengde menes total lengde fra evt. baugspyd eller bom, foran på båten, til badeplattform eller ytterste punkt på davider eller zodiac, bakerst på båten. Med båtens bredde menes maksimal båtbredde. 

 

 

Informasjon om bryggeformenn

Kontaktinfo finnes her.

.