Båtplasser for salg

Første bokstav viser om plassen ligger på østsiden (Ø) eller vestsiden (V) av havnen. Andre bokstav viser brygge. 

Comments