Båtplass størrelser

Foreningen har tre ulike størrelser på båtplassene:

A-plasser:     For båter med bredde inntil 2,2 meter og lengde inntil 7 meter.


B-plasser:     For båter med bredde inntil 3,2 meter og lengde inntil 10 meter.


C-plasser:     For båter med bredde inntil 4,2 meter og lengde inntil 13 meter.


Med båtens lengde menes total lengde fra evt. baugspyd eller bom, foran på båten, til badeplattform eller ytterste punkt på davider eller lettbåt, bakerst på båten. Med båtens bredde menes maksimal båtbredde. 

Comments