Båtplasser

Foreningen har tre ulike størrelser på båtplassene:

Type A: Båter med opptil 2,2 m bredde og 7 m lengde

Type B: Båter med opptil 3,2 m bredde og 10 m lengde

Type C: Båter med opptil 4,2 m bredde og 13 m lengde