Vi tilbyder‎ > ‎

Skov & Landskab

Iben M. Thomsen og Simon Skov, begge fra Skov & Landskab, arbejder med risikotræer og har stor erfaring med emnet.
Både hver for sig og sa
mmen holder de kurser og feltture og underviser på flere fag på Københavns Universitet.

Begge udfører vurdering af træer, enkelttræer, alleer, vejstrækninger eller laver planer for den samlede forvaltning af træer.
I mange situationer er det afgørende at tage stilling til træers fremtid. Det kan fx. være ved anlægsarbejde, hvor der skal laves planer for rimelig bevarelse af træerne.

Se mere om risikotræer på Skov & Landskabs hjemmeside:
http://www.sl.life.ku.dk

og på Skov & Landskabs Videntjeneste:
http://www.videntjenesten.life.ku.dk

simonskov.simon
Simon Skov

simonskov.iben
Iben M. Thomsen
Comments