Vi tilbyder

  • Kursus på alle niveauer (timer, dag, uge). 
  • Konkret trævurdering (enkelte træer, veje, parker).
  • Fredningssager (drift, dispensation, oprettelse mv.).
  • Formidling ang. træer (fældning, plantning mv.).
  • Uvildig vurdering (tvister, retssager, ulykker mv.).
  • Sparring ved indførsel af systematisk vurdering.
  • Feltture hos jer, med ros og ris til jeres træer.

Kontakt:

Simon Skov /
ssk@life.ku.dk
Iben M. Thomsen / imt@life.ku.dk
 
simon.skov.undervisning


Undersider (2): Skov & Landskab Træadvokaten
Comments