Risikotræer‎ > ‎

Tilsyn

Fremgangsmåde for rutinemæssigt tilsyn
 • Inddel arealet efter risiko baseret på trafik/publikum.
 • Prioriter efter træart og alder (størrelse).
 • Begynd registrering med de ældste træer på de mest trafikerede steder
 • Led efter de tydelige tegn på dårlig stabilitet.
 • Beslut handling og tag hensyn til værdi (æstetiske, landskabelige, historiske og biologiske værdier samt affektionsværdi).

Fredning
 • Fredning af træer giver særlige problemer, når træet bliver ustabilt.
 • Fredningsnævnet kan give tilladelse til beskæring/fældning, hvis argumenterne er tilstrækkeligt gode.
 • Få en dygtig fagmand til at vurdere træet og lave en rapport.
 • Kontakt kommunen og fremlæg problemet, kommunen kan henvende sig til fredningsnævnet. Arbejdet er spildt, hvis det bare drejer sig om sol på terrassen eller blade i tagrenden - der er jo en grund til at træet er fredet.

Brug penge på en ekspert hvis:
 • De visuelle symptomer er svære at evaluere.
 • I vil beholde træet men er bekymrede for sikkerheden.
 • I vil have nogen andre til at tage ansvaret.
 • Publikum elsker træet og bliver sure over fældning.
 • Borgeren hader træet og vil have det fældet unødigt.
 • I skal overbevise folk højere oppe i systemet.
 • I skal ophæve en fredning.

simon.skov

Comments