Bogen "Risikotræer"

simonskov.bog
Bogen om risikotræer skal både være med til at forhindre ulykker med træer og sikre, at træer beskyttes og bevares længst muligt.
    
Alle træejere skal føre tilsyn med deres træer, især store gamle træer langs veje, for at sikre at de ikke er til fare for omgivelserne. Med udgivelse af håndbogen om risikotræer har de professionelle forvaltninger fået et opslagsværk, som sætter standarden for håndtering af sikkerhed og træer.
    
Bogen er opbygget af bill
edeksempler med forklarende tekst om de vigtigste faktorer, som gør træer ustabile samt et generelt afsnit om vurdering af træer. Træer i byområder og langs veje er i fokus, særligt gamle løvtræer der som regel vil udgøre den største risiko.

Bogen om risikotræer er muliggjort af donationer fra Nordisk Fond for Bytræer og Nordisk Præsidium (de nordiske anlægsgartnerforeninger) samt af en tilsvarende finansiering fra Skov & Landskab (KU-LIFE).

Bogen kan købes på www.dag.dk, uafhængigt af forfatterne.


Desuden har forfatterne udgivet hæftet "Praktisk vurdering af risikotræer", der er skrevet med det formål at supplere bogen "Risikotræer". Hæftet er lavet i et lommevenligt format, så b
illeder og huskelister kan komme med i felten. Hæftet forhandles samme sted som bogen, og der gives rabat ved køb af både bog og hæfte og mængderabat ved køb af flere hæfter fx til en hel forvaltning.
Comments