Risikotræer

Hvad er et risikotræ?
Risikotræer er træer med en forudsigelig risiko for at skade personer eller værdier.


Ordet "risikotræ" indeholder altså både oplysning om træets dårlige stabilitet og om træets placering. Som udgangspunkt er by- og vejtræer med dårlige stabilitet risikotræer, mens træer midt i skovbevoksninger ikke bliver til risikotræer, selvom de bliver alvorligt svækket.
simonskov.alle
Alleer af gamle træer udgør ofte en risiko. Forvaltningen af dem bør også inddrage den store landskabelige værdi.

simonskov.roedderGravearbejde i rodzonen er en af de største trusler mod bytræer.
simonskov.vaeltettrae
Overses tydelige tegn på risiko, er træejeren erstatnings-pligtig, for de skader træet forvolder.