Grøn spirer / naturdagplejer

 

Som certificeret Grøn Spirer naturdagplejer vil  jeg give dagplejebørnene indsigt i naturen og dens skiften af årstiderne.

- Natur børnene kommer ud hver  dag

- Vi er på tur i naturen hver uge

- Natur børnene mærker årstidernes 
  skiften, vejr og vind

- Natur børnene er med til at plante, så og høste og oplever hvordan det hele spirer for derefter at smage på egen avl (madens vej fra jord til bord).

Jeg har lavet en årsplan som sikrer, at børnene deltager i naturaktiviteter hver måned.

Deltager en gang om året i et heldagskursus i naturpædagogik og udeaktiviteter for børn, arrangeret af Friluftsrådets Grønne Spirer.

Naturen har stor indvirken på børns udvikling, både for udviklingen af sprog,motorik og sociale kompetancer, alle sanser og børns forundring for nye ting kommer i spil.

Udeliv er sunde børn.

Læs mere på: www.groennespirer.dk