Финансирање на ФВЕЦ

Профитабилноста на еден проект за изградба на фотоволтаична електрична централа (ФВЕЦ) или инсталација може да се подобри значително при користење на кредитна линија од банка со повластени услови. Во оваа насока за да подобриме економските показатели на подготвени од нас проекти ние успешно соработуваме со водечките банки кои обезбедуваат финансирање на проекти за изградба на инсталации од обновливи извори на енергија (ОИЕ).


 
Comments