ПартньориТехнически университет- Софияводещо звено за обучение и научни изследвания в областта на електроенергетиката и инженерните науки
Energy Solutionsводещ производител на фотоволтаични модули 
Електрогец ООД фирма за производството, продажба и монтаж на електрически табла и комутационни устройства за средно и ниско напрежение, МТТ (метални табла – трансформатори), МКТП (метални комплектни трансформаторни постове)
 Улянов Архитекти ЕООДархитектурна компания за проектиране на промишлени и жилищни сгради и съоръжения
 Маркет енд проджект консулт ООДконсултантска компания за разработване на европейски проекти, бизнес планове, финансово и инвестиционно консултиране, пазарни и маркетингови анализи и прогнози
 Статус Финанс ЕООДкомпания за счетоводни услуги
 МТК Партнерсконсултантска компания за развитие на проекти 
 Stecaводещ производител на соларна електроника 
 Леда Соларизключителен официален представител на РИС ЕЛЕКТРО за Република МакедонияComments