За нас


Кои сме ние?

   
Нашиот тим од високо квалификувани и мотивирани личности нуди оптимални решенија при проектирање, испорака, изградба, пуштање во работа и одржување на фотоволтаични системи.

    
Одговорен цел во нашата работа е преку развивање на специјализирани технички и стручни познавања да нудиме квалитетни услуги при
развој на проекти за обновливи извори на енергија.

   
Што нудиме?

    
Ние нудиме решенија, готови "до клуч", покривајќи целиот процес на
развој на проектот од проценка на потенцијалот на теренот, во проектирање и изградба до пуштање во работа и оперативна поддршка. Акцијата не е насочена кон:
 • Советување на фотоволтаични проекти;
 • Физибилити студии;
 • Сончево-енергетска ревизија;
 • Подготовка на пакет од потребните документи;
 • Дизајн на фотоволтаични централи и инсталации;
 • Испорака на опрема за фотоволтаични централи и инсталации;
 • Изградба на фотоволтаични централи и инсталации;
 • Работна одржување на фотоволтаични централи и инсталации;
 • Научна работа и развој во областа на електроенергетиката.
        
  Која е мисијата не?
      
  Нашата мисија е да нудиме на нашите клиенти инженерски решенија со врвен квалитет.