Водноелектрически централи (ВЕЦ)


    РИС ЕЛЕКТРО предлага цялостни услуги и решения за производство на електрическа енергия от микро ВЕЦ. Благодарение на водещото ни познание в областта микрохидроенергетиката ние предлагаме пълна продуктова линия в областта на най- малките водноелектрически централи с мощност от 300W до 300kW. Нашите инженерни решения са ориентирани към спецификата на обекта и съчетават високо качество, надеждност и дълговечност. 


Предлаганата гама от продукти и услуги включва:  
 • предпроектни проучвания- стратегическо планиране на дейностите, енергиен одит, оценка на наличната инфраструктура;
 • цялостно проектиране на Микро ВЕЦ; 
 • проектиране и производство на малки водни турбини тип Пелтон, Турго, Францис, Банки или Каплан; 
 • оразмеряване и доставка на синхронни хидрогенератори с постояннни магнити;
 • оразмеряване и доставка на синхронни хидрогенератори със статични възбудителни системи; 
 • оразмеряване и доставка на асинхронни хидрогенератори;
 • асемблиране и провеждане на изпитания на малки хидроагрегати;  
 • инженеринг, автоматизация и електрооборудване;
 • проектиране и производство на статични системи за регулиране на честотата и напрежението на микро хидроагрегати;
 • проектиране и производство на затворни органи за Микро ВЕЦ с автоматично управление;
 • изграждане на Микро ВЕЦ;
 • пуско- наладъчни работи;
 • въвеждане в експлоатация;
 • дистанционен мониторинг;
 • диспечинг;
 • експлоатация и поддръжка.
    Предлаганите от нас малки водноелектрически централи осигуряват автономно захранване на отдалечени обекти като хижи, планински резиденции, вили, обекти със специален статут, ловни стопанства, рибарници и др. или работят в паралел с електроенергийната система и отдават мощността си към съществуваща разпределителна мрежа.      

    Създадените от нас решения се отличават с върхово качество, надеждност, дълговечност и висока икономическа ефективност през целия жизнен цикъл.
 Водна турбина на хидрогенератор за МикроВЕЦ РИС ЕЛЕКТРО ООД