Референции и обекти

Фотоволтаични системи


2012 г.
 1. Проектиране, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на покривна мрежова фотоволтаична централа 200kW в гр. Гоце Делчев.
 2. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на мрежова фотоволтаична центраа 100 kW в кв. 101, с. Медковец, обл. Монтана.
 3. Проектиране, доставка на инвертори и въвеждане в експлоатация на мрежова фотоволтаична централа 30kW в гр. Гоце Делчев.
 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мрежова фотоволтаична центраа 100 kW в кв. 106, с. Медковец, обл. Монтана.
 5. Настройка и въвеждане в експлоатация на покривна мрежова фотоволтаична централа 30kW в гр. Гоце Делчев.
 6. Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на хибридна автономна електроенергийна система на ловен дом до с. Забърдо.
 7. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на мрежова фотоволтаична централа 68,9 kW в с. Берковски, общ. Попово.
 8. Проектиране доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на мрежова фотоволтаична система 7,2 kW в с. Полски Сеновец, обл. Велико Търново.
 9. Доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа с мощност 130 kW в гр. Мадан.
 10. Доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система 30 kW в с. Буково, обл. Смолян.
 11. Доставка на инвертори, настройка и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система с мощност 30 kW в гр. Белица.
 12. Доставка на инвертори, настройка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с мощност 73,6 kW в с. Александрово, обл. Ямбол.
 13. Доставка на инвертори, настройка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с мощност 30 kW в с. Дядово, общ Нова Загора.
 14. Доставка на оборудване за покривна фотоволтаична система с мощност 30 kW в гр. Сливен.
 15. Доставка на оборудване, настройка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с мощност 30 kW в с. Желю Войвода, обл. Сливен.
2011 г.
 1. Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на автономна фотоволтаична система в гр. Варна
 2. Идеен и работен проект на електрическа инсталация на пасивна къща с фотоволтаичен генератор в с. Железница, р-н Панчарево, гр. София
 3. Работен проект на електрическа инсталация на еднофамилна къща във в.з. Малинова долина, гр. София
 4. Работен проект на електрическа инсталация на две еднофамилни къщи в с. Войняговци, р-н Нови Искър
 5. Работен проект на електрическа инсталация на жилищна сграда в с. Кокаляне, р-н Панчарево, гр. София
 6. Енергиен одит и идеен проект за фотоволтаична система на административна сграда на ул. "Цар Борис III", гр. София
 7. Работен проект на електрическа инсталация на жилищна сграда в кв. Симеоново, гр. София
 8. Слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на фотоволтаична централа в с. Разделна, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
 9. Слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на фотоволтаична централа в м. Маноле, земл. с. Гърмен, обл. Благоевград
 10. Енергиен одит и идеен проект на вятърен парк до гр. Плевен. 
 11. Проектиране и доставка на автономна фотоволтаична система на сграда до гр. Враца
 12. Настройка и въвеждане в експлоатация на хибридна автономна електрическа система на вила до с. Забърдо.
 13. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на хибридна вятърно- фотоволтаична система за електрозахранване на преместваем обект до с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково
 14. Слънчево-енергиен одит на мрежова фотоволтаична централа в с. Ваклиново, общ. Сатовча. обл. Благоевград
 15. Слънчево-енергиен одит на мрежова фотоволтаична централа на покрив на производствена сграда в с. Илиянци, гр. София
 16. Слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на фотоволтаична централа на покрив на промишлена сграда гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен
 17. Слънчево-енергиен одит на мрежова фотоволтаична централа в с. Славщица, общ. Угърчин 
 18. Слънчево-енергиен одит на фотоволтаичен парк в с. Славщица, общ. Угърчин 
 19. Слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на мрежова фотоволтаична система в кв. 1, с. Берковски, община Попово, област Търговище  

2010 г.
 1. Доставка на мрежова фотоволтаична система в общ. Тунджа, обл. Ямбол
 2. Работен проект на фотоволтаична инсталация в с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, етап I
 3. Изготвяне на слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на мрежова фотоволтаична система в кв. 106, с. Медковец, обл. Монтана
 4. Работен проект на фотоволтаична система в с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, етап II
 5. Доставка на мрежова фотоволтаична система, с. Коневец, обл. Ямбол
 6. Работен проект за външна електрическа връзка на фотоволтаична система в с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, етап II
 7. Работен проект на фотоволтаична система в, с. Коневец, община Тунджа, област Ямбол 
 8. Идеен и работен проект на хибридна фотоволтаична система и система за непрекъсваемо електрозахранване на сграда в, общ. Гърмен, обл. Гоце Делчев
 9. Слънчево енергиен одит на хибридна фотоволтаична система в, общ. Гърмен, обл. Гоце Делчев
 10. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на хибридна фотоволтаична система и система за непрекъсваемо електрозахранване на сграда в, общ. Гърмен, обл. Гоце Делчев
 11. Доставка на автономна фотоволтаична система в обл. Силистра.
 12. Изготвяне на слънчево-енергиен одит, идеен и работен проекти на фотоволтаична инсталация в кв. 101, с. Медковец, обл. Монтана
 13. Изготвяне на слънчево-енергиен одит, на фасадна фотоволтаична система в гр. София, обл. София
 14. Работен проект на мрежова фотоволтаична система в с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград 
 15. Изготвяне на слънчево-енергиен одит, на мрежова фотоволтаична система на сграда в кв. Люлин, гр. София, обл. София
 16. Работен проект на мрежова фотоволтаична система и вътрешна електрическа инсталация на сграда в с. Железница, р-н Панчарево, гр. София
 17. Изготвяне на слънчево-енергиен одит, на мрежова фотоволтаична система в с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград 
 18. Идеен проект на фотоволтаичен парк в общ. Угърчин, обл. Ловеч


2009 г.
 1. Работен проект на автономна фотоволтаична система в с. Гудевица, общ Смолян, обл. Смолян
 2. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична инсталация до с. Берковски, общ. Попово, обл. Търговище
 3. Техническа оценка на фотоволтаичен парк до с. Ситово, общ. Болярово, обл. Ямбол
 4. Слънчево енергиен одит и идеен проект на фотоволтаична инсталация в с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол
 5. Идеен и работен технически проекти на на фотоволтаична система в, с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра
 6. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в, гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково
 7. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в, с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра
 8. Слънчево енергиен одит и идеен проект на фотоволтаична система на покривни площи на логистичен център в гр. Божурище, обл. Софийска
 9. Идеен проект на автономна фотоволтаична система до гр. Сливен, обл. Сливен 
 10. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична централа до с. Държаница, общ. Димово, обл. Видин
 11. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична централа до общ. Свиленград, обл. Хасково
 12. Работен проект на част електрическа на фотоволтаична система в с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол
 13. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система до с. Диня, общ. Раднево, обл. Стара загора
 14. Слънчево енергиен одит, идеен проект и работен технически проект на фотоволтаична инсталация в с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол
 15. Работен проект на покривна фотоволтаична система в кв. Симеоново, общ. Столична, обл. София
 16. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол
 17. Слънчево енергиен одит, идеен и технически проекти на фотоволтаична система в с. Коневец, общ. Тунджа, обл. Ямбол
 18. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична инсталация в с. Конаре, общ. Гурково, обл. Стара Загора
 19. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична инсталация в с. Яковци, общ. Елена, обл. Велико Търново
 20. Идеен и работен технически проект на фотоволтаична система в общ. Опан, обл. Стара Загора
 21. Слънчево енергиен одит, идеен проект и работен технически проект на фотоволтаична инсталация в с. Илиянци, общ. Столична, обл. София
 22. Идеен и работен технически проект на автономна фотоволтаична инсталация в с. Волуяк, общ. Столична, обл. София

2008 г.
 1. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив
 2. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична централа до гр. Пирдоп, обл. София
 3. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Кукорево, обл. Ямбол
 4. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол
 5. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична инсталация в с. Голям Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив
 6. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
 7. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична инсталация в с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян
 8. Предпроектни проучвания, подготовка на документи и слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Драгодан, общ. Кочериново, обл. Кюстендил
 9. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в общ. Опан, обл. Стара Загора
 10. Слънчево енергиен одит на фотоволтаична система в с. Конаре, общ. Гурково, обл. Стара Загора


Галерия:


Хибридна фотоволтаична система общ. Гърмен, обл. Благоевград


Автономна система гр. СкопиеАвтономна система гр. Варна


Автономна система до с. Добрич

Comments