Мрежови фотоволтаични системиМрежовите фотоволтаични системи работят в паралел с електрическата мрежа. При тези системи постояннотоковата мощност, получена от фотоволтаичните модули се преобразува в променливотокова посредством инвертор и се отдава в електрическата мрежа.


 • Фотоволтаична инсталация 2,1 kWp  
 • Фотоволтаична инсталация 3,0 kWp 
  • 12 бр. фотоволтаични модули 250Wp, Heckert Solar, Германия 
  • 1 бр. инвертор Steca Grid 3000, произход Германия, к.п.д. 98,6%
  • алуминиеви профили
  • крепежни елементи и аксесоари
  • кабелни връзки и аксесоари
  • Цена без ДДС: запитай...

 • Фотоволтаична инсталация 4 kWp         
  • 16 бр. фотоволтаични модули NeMo 250 Wp, Heckert Solar, Германия
  • 1 бр. инвертор Steca Grid 3600, произход Германия, к.п.д. 98,6%
  • алуминиеви профили
  • кабелни връзки и аксесоари
  • Цена без ДДС: запитай...


 • Фотоволтаична инсталация 5 kWp  

 • Фотоволтаична инсталация 10 kWp      
 •  
   • 40 бр. фотоволтаични модули PXL 250 Wp, Heckert Solar, Германия
   • 1 бр. инвертор Steca Grid 10000 3ph 
   • алуминиеви профили
   • крепежни елементи и аксесоари
   • кабелни връзки и аксесоари
   • Цена без ДДС: запитай...

  • Фотоволтаична инсталация 30kW
   • 120 бр. фотоволтаични модули 250Wp, Heckert Solar, Германия
   • 3 бр. инвертори Steca Grid 10000 3ph, Германия
   • алуминиеви профили
   • крепежни елементи и аксесоари
   • кабелни връзки и аксесоари
   • контролер за управление и диагностика
   • защитни табла
   • главно разпределително табло
   • Цена без ДДС: запитай...

  • Фотоволтаична инсталация 103,5 kWp
   • предпроектно проучване
   • слънчево- енергиен одит
   • идеен проект
   • работен проект
   • 460 бр. фотоволтаични модули ES 660 | 225Wp
   • 10 бр. инвертори StecaGrid 10000 3ph
   • алуминиеви профили
   • стоманена конструкция
   • крепежни елементи и аксесоари
   • кабелни връзки и аксесоари
   • измервателна метеорологична станция
   • контролер за управление и диагностика
   • защитни табла
   • главно разпределително табло
   • метално табло трансформатор 20/0,4kV (опция)
   • Цена без ДДС: запитай...


  • Фотоволтаична инсталация 100,98 kWp
   • предпроектно проучване
   • слънчево- енергиен одит
   • идеен проект
   • работен проект
   • 459 бр. фотоволтаични модули ES 660 | 220Wp
   • 9 бр. инвертори Steca Grid 1000 3ph
   • алуминиеви профили
   • стоманена конструкция
   • крепежни елементи и аксесоари
   • кабелни връзки и аксесоари
   • измервателна метеорологична станция
   • контролер за управление и диагностика
   • защитни табла
   • главно разпределително табло
   • метално табло трансформатор 20/0,4kV (опция)
   • Цена без ДДС: запитай...
  Comments