Фотоволтаични централи

    РИС ЕЛЕКТРО е водеща инженерна компания за изграждане на фотоволтаични централи като предлага цялостни услуги и решения за производство на електрическа енергия от фотоволтаични генератори. Ключов фактор за успеха на инвестицията е правилното планиране и управление на проекта  във всеки етап от развитието му:
  • предпроектни проучвания- включват стратегическо планиране на дейностите, слънчево енергиен одит, оценка на наличната инфраструктура,  получаване на становище за начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа, получаване на разрешения от отговорните държавни институции;
  • работно проектиране
  • доставка на оборудване; 
  • изграждане на съоръжението;
  • пуско- наладъчни работи;
  • въвеждане в експлоатация;
  • узаконяване на съоръжението;
  • сключване на договор за изкупуване на електрическата енергия;
  • експлоатация и поддръжка.
    Създадените от нас решения се отличават с върхово качество, надеждност и икономическа ефективност през целия жизнен цикъл.