Автономни енергийни системи

Ние предлагаме цялостни решения за автономни електроенергийни системи и интелигентни микро и нано мрежи, които са ориентирани към изискванията на клиента и характерните специфични условия на конкретния терен. По този начин създадените от нас автономни системи се отличават с висока енергийна ефективност, гъвкавост и адаптивност. 

Предлаганата гама от продукти и услуги включва:  
 • предпроектни проучвания- планиране на дейностите, енергиен одит, оценка на наличната инфраструктура;
 • цялостно проектиране на автономни електроенергийни системи; 
 • проектиране на производствените мощности (фотоволтаични генератори, хидрогенератори, вятърни генератори, дизелови и бензинови генератори и др.);
 • проектиране на електрическата мрежа;
 • проектиране на системната автоматика;
 • доставка на оборудване; 
 • асемблиране и провеждане на изпитания;  
 • инженеринг, автоматизация и електрооборудване;
 • изграждане;
 • пуско- наладъчни работи;
 • въвеждане в експлоатация;
 • дистанционен мониторинг;
 • диспечинг;
 • експлоатационно обслужване и поддръжка.
    


Comments