Фотоволтаични централи

РИС ЕЛЕКТРО е водеща инженерна компания за изграждане на фотоволтаични централи като предлага цялостни услуги и решения за производство на електрическа енергия от фотоволтаични генератори. Ключов фактор за успеха на инвестицията е правилното планиране и управление на проекта във всеки етап от развитието му:

  • предпроектни проучвания- включват стратегическо планиране на дейностите, слънчево енергиен одит, оценка на наличната инфраструктура, получаване на становище за начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа, получаване на разрешения от отговорните държавни институции;

  • работно проектиране;

  • доставка на оборудване;

  • изграждане на съоръжението;

  • пуско- наладъчни работи;

  • въвеждане в експлоатация;

  • узаконяване на съоръжението;

  • сключване на договор за изкупуване на електрическата енергия;

  • експлоатация и поддръжка.

Създадените от нас решения се отличават с върхово качество, надеждност и икономическа ефективност през целия жизнен цикъл.