Електрически инсталации

Проектиране

 • Проектиране на електрически инсталации на жилищни сгради

  • Проектиране на електрически инсталации на промишлени сгради и съоръжения

  • Проектиране на мълниезащитни инсталации

  • Проектиране на електрически инсталации на сгради с автономно електрическо захранване

  • Проектиране на електрически инсталации на сгради със специално предназначение

  • Проектиране на системи за непрекъснато електрозахранване

Изграждане

 • Изграждане на електрически инсталации на жилищни сгради

  • Изграждане на електрически инсталации на промишлени сгради и съоръжения

  • Изграждане на мълниезащитни инсталации

  • Изграждане на електрически инсталации на сгради с автономно електрическо захранване

  • Изграждане на електрически инсталации на сгради със специално предназначение

  • Изграждане на системи за непрекъснато електрозахранване