Мрежови фотоволтаични системи

Мрежовите фотоволтаични системи работят в паралел с електрическата мрежа. При тези системи постояннотоковата мощност, получена от фотоволтаичните модули се преобразува в променливотокова посредством инвертор и се отдава в електрическата мрежа.

  • Фотоволтаична инсталация 2,1 kWp

   • 10 бр. фотоволтаични модули Heckert Solar, Германия

   • 1 бр. инвертор Steca Grid 2000 + Master M

   • алуминиеви профили

   • крепежни елементи и аксесоари

   • кабелни връзки и аксесоари

  • слънчево- енергиен одит

  • работен проект

  • Цена без ДДС: запитай...

  • Фотоволтаична инсталация 3,0 kWp

   • 12 бр. фотоволтаични модули 250Wp, Heckert Solar, Германия

   • 1 бр. инвертор Steca Grid 3000, произход Германия, к.п.д. 98,6%

   • алуминиеви профили

   • крепежни елементи и аксесоари

   • кабелни връзки и аксесоари

  • Цена без ДДС: запитай...

 • Фотоволтаична инсталация 4 kWp

   • 16 бр. фотоволтаични модули NeMo 250 Wp, Heckert Solar, Германия

   • 1 бр. инвертор Steca Grid 3600, произход Германия, к.п.д. 98,6%

   • алуминиеви профили

   • кабелни връзки и аксесоари

Фотоволтаична инсталация 5 kWp

   • 20 бр. фотоволтаични модули HS | 250Wp

   • 1 бр. инвертор Steca Grid 4200

   • алуминиеви профили

   • крепежни елементи и аксесоари

   • кабелни връзки и аксесоари

Фотоволтаична инсталация 10 kWp

   • 40 бр. фотоволтаични модули PXL 250 Wp, Heckert Solar, Германия

   • 1 бр. инвертор Steca Grid 10000 3ph

   • алуминиеви профили

   • крепежни елементи и аксесоари

   • кабелни връзки и аксесоари

 • Фотоволтаична инсталация 30kW

   • 120 бр. фотоволтаични модули 250Wp, Heckert Solar, Германия

   • 3 бр. инвертори Steca Grid 10000 3ph, Германия

   • алуминиеви профили

   • крепежни елементи и аксесоари

   • кабелни връзки и аксесоари

   • контролер за управление и диагностика

   • защитни табла

   • главно разпределително табло

 • Фотоволтаична инсталация 103,5 kWp

    • предпроектно проучване

   • слънчево- енергиен одит

    • идеен проект

   • работен проект

    • 460 бр. фотоволтаични модули ES 660 | 225Wp

    • 10 бр. инвертори StecaGrid 10000 3ph

    • алуминиеви профили

    • стоманена конструкция

    • крепежни елементи и аксесоари

    • кабелни връзки и аксесоари

    • измервателна метеорологична станция

    • контролер за управление и диагностика

    • защитни табла

    • главно разпределително табло

    • метално табло трансформатор 20/0,4kV (опция)

   • Цена без ДДС: запитай...

 • Фотоволтаична инсталация 100,98 kWp

    • предпроектно проучване

   • слънчево- енергиен одит

    • идеен проект

   • работен проект

    • 459 бр. фотоволтаични модули ES 660 | 220Wp

    • 9 бр. инвертори Steca Grid 1000 3ph

    • алуминиеви профили

    • стоманена конструкция

    • крепежни елементи и аксесоари

    • кабелни връзки и аксесоари

    • измервателна метеорологична станция

    • контролер за управление и диагностика

    • защитни табла

    • главно разпределително табло

    • метално табло трансформатор 20/0,4kV (опция)

   • Цена без ДДС: запитай...

* Всички цени са без ДДС.

** Цените са валидни до изчерпване на ограничени количества.

*** Цените са при курс EUR/BGN=1,96. Запазено право на промяна на цената при промяна на курса.