Микрохидргенератори

Предлаганата от нас широка гама микро хидрогенератори позволява висока гъвкавост и ефективност на инженерното решение.

За най-добро адаптиране към параметрите на първичния енергиен източник се предлагат хидрогенератори с малки водни турбини тип Пелтон, Турго, Францис, Банки или Каплан, директно куплирани към монофазни или трифазни синхронни или асинхронни машини с номинална честота на въртене от 375-3000 об./мин. и мощност до 300 kW.

В зависимост от условията и изискванията, хидрогенераторите могат да бъдат окомплектовани с:

  • автоматичен регулатор честота- мощност за мрежови приложения;

  • автоматичен сихнронизатор за работа в паралел;

  • автоматичен регулатор на възбуждането;

  • автоматичен регулатор на честота и напрежение за автономни ВЕЦ;

  • контролери за интелигентно управление на товара в автономни системи;

  • затворни органи с автоматично управление;

  • системи за съхранение на енергия и поддържаща генерация;

  • системи за измерване на технологичните параметри и дистанционен мониторинг;

  • комплектни метални помещения за ВЕЦ.

За гарантиране на сигурната и безаварийна работа на системите в хода на времето предлагаме дистанционен диспечинг, диагностика и пълна техническа поддръжка.

Създадените от нас решения се отличават с иновативност, върхово качество, надеждност, дълговечност и висока икономическа ефективност през целия жизнен цикъл.