КТП и МТТ

Комплектните трансформаторни постове (КТП) представляват съоръжения, които преобразуват електрическата енергия от едно напрежение към друго. КТП се състоят от бетонова или метална конструкция, в която е поместен силов трансформатор, разпределителна уредба ниско напрежение и разпределителна уредба средно напрежение. Във фотоволтаичните системи КТП се използват, когато е необходимо номиналното напрежение на инверторите (най- често 0,4 kV) да бъде повишено до номиналното напрежение на електроразпределителната мрежа средно напрежение (най- често 20 kV).

Комплектните инверторни постове (КИП) представляват съоръжения, в които са монтирани инверторните групи на фотоволтаичната система, прилежащата защитна и комутационна апаратура и мониторингова система за съоръжението.

Комплектните инверторни трансформаторни постове (КИТП) представляват КТП , в които са монтирани инвертор, силов трансформатор, разпределителна уредба ниско напрежение, разпределителна уредба средно напрежение релейни защити и мониторингова система за съоръжението.

Бетонов комплектен трансформаторен пост (КТП)

      • Номинална мощност до 1000 kVA

      • Номинално средно напрежение 20 (10) kV

      • Номинално ниско напрежение 0,4 (0,23) kV

      • Бърз монтаж

      • Удобна експлоатация

      • Приложение: фотоволтаични системи до 1200 kWp, свързани към мрежата СрН, захранване на сгради и промишлени обекти, свързани към мрежата СрН

Инверторен пост (ИП)

Метално табло трансформатор (МТТ)

     • Номинална мощност до 100 kVA

     • Номинално средно напрежение 20(10) kV

     • Номинално ниско напрежение 0,4 kV (0,23) kV

     • Вградена защитна и комутационна апаратура на страна НН

     • Малки размери и тегло

     • Ниска цена

     • Приложение: фотоволтаични системи до 120 kWp, свързани към мрежата СрН, захранване на сгради и промишлени обекти, свързани към мрежата СрН

      • Номинална мощност до 1000 kVA

      • Номинално напрежение 0,4 kV; 20kV

      • Ниска специфична цена

      • Бърз монтаж

      • Вградена система за мониторинг

      • Вградена защита от пренапрежения

      • Удобна експлоатация

      • Приложение: фотоволтаични системи до 1000 kWp, свързани към мрежата СрН