Измервателни прибори

Силициев сензор за слънчева радиация

  • калибрационен сертификат

  • висока чувствителност

  • високо изходно напрежение 0-100mV

  • ниска температурна зависимост

  • удобен монтаж

  • възможност за окомплектоване и калибриране с различни кабелни дължини

  • Цена: 180 лв.

Монтажна скоба за сензор за слънчева радиация

  • възможност за промяна на наклона

  • лесен монтаж

  • неръждаема конструкция

  • дължина до 100 см

  • Цена: 20 лв.