Водноелектрически централи (ВЕЦ)

Вятърен генератор с хоризонтална ос HT 300W- 5kW

    • надеждна конструкция

    • високо качество

    • удобен монтаж

    • Спецификация: ...изтегли

Комплектът включва: вятърна турбина, генератор, мачта с обтяжки, заряден регулатор, синусоидален инвертор

  • Цена:

* Всички цени са без ДДС.

** Цените са при курс EUR/BGN=1,96. Запазено право на промяна на цената при промяна на курса.

*** Цените са валидни до изчерпване на количества.