Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2012 г.

На 28.06.2012 г. Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР) взе решение за новите на преференциалните изкупни цени на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични модули. Новите действащи цени за 2012 г. са:

  • 400,70 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност до 30 kWp, монтирани на покриви и фасади;

  • 369,08 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност до 200 kWp, монтирани на покриви и фасади на сгради за производствени и складови дейности;

  • 316,11 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност от 200 до 1000 kWp, монтирани на покриви и фасади на сгради за производствени и складови дейности; ;

  • 268,68 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност до 30 kWp;

  • 260,77 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност от 30 до 200 kWp;

  • 237,05 лв./MWh за енергията произведена от централи с инсталирана мощност от 200 до 10000 kWp;

  • 236,26 лв./MWh за енергията произведена от централи с инсталирана мощност над 10000 kWp.

Пълният текст на решението на ДКЕВР за определяне на новите действащи преференциални цени на електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотоволтаични модули и чрез директно изгаряне на биомаса можете да намерите тук.