Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2008 г.