Партньори

водещо звено за обучение и научни изследвания в областта на електроенергетиката и инженерните науки

фирма за производството, продажба и монтаж на електрически табла и комутационни устройства за средно и ниско напрежение, МТТ (метални табла – трансформатори), МКТП (метални комплектни трансформаторни постове)

архитектурна компания за проектиране на промишлени и жилищни сгради и съоръжения

консултантска компания за разработване на европейски проекти, бизнес планове, финансово и инвестиционно консултиране, пазарни и маркетингови анализи и прогнози

компания за счетоводни услуги

Heckert Solar AG- водещ немски производител на висококачествени кристални модули