Автономни енергийни системи

Ние предлагаме цялостни решения за автономни електроенергийни системи и интелигентни микро и нано мрежи, които са ориентирани към изискванията на клиента и характерните специфични условия на конкретния терен. По този начин създадените от нас автономни системи се отличават с висока енергийна ефективност, гъвкавост и адаптивност.

Предлаганата гама от продукти и услуги включва:

  • предпроектни проучвания- планиране на дейностите, енергиен одит, оценка на наличната инфраструктура;

  • цялостно проектиране на автономни електроенергийни системи;

  • проектиране на производствените мощности (фотоволтаични генератори, хидрогенератори, вятърни генератори, дизелови и бензинови генератори и др.);

  • проектиране на електрическата мрежа;

  • проектиране на системната автоматика;

 • доставка на оборудване;

 • асемблиране и провеждане на изпитания;

  • инженеринг, автоматизация и електрооборудване;

 • изграждане;

  • пуско- наладъчни работи;

  • въвеждане в експлоатация;

 • дистанционен мониторинг;

 • диспечинг;

 • експлоатационно обслужване и поддръжка.