За нас


Кои сме ние?

    РИС ЕЛЕКТРО ООД е компания, която се занимава с комплексни дейности в областта на електроенергетиката, възобновяемите енергийни източници и анализа на енергийни проекти. Нашият екип от висококвалифицирани и мотивирани личности предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични, водни и вятърни системи за производство на електрическа енергия. 
    Водеща цел в нашата работа е чрез развиване на специализирани технически и експертни познания да предлагаме висококачествени услуги при рaзвитието на проекти за електроенергийни системи и възобновяеми енергийни източници.


Каква е дейността ни?

    РИС ЕЛЕКТРО ООД предлага решения, готови "до ключ", покривайки целия процес на разитие на проекта от оценка на потенциала на терена, през проектиране и изграждане до въвеждане в експлоатация и оперативна поддръжка. Дейността ни е насочена към:
      
Каква е мисията ни?
    Нашата мисия е да предлагаме на нашите клиенти инженерни решения с върхово качество.


Ċ
webmaster riselektro,
9.05.2013 г., 1:40 ч.