Unde memylo chirfar

Tletima

 La larta-ditier'd als'd larta kafamal'd armal ad vi'art marvelo niv lartonirfe ad jat's unde'd flentia, seldi'a mal under'd xini es.

 Jat'd la xelnkan ad xelfeo's esmal larta'd panqa larpi l'kirt xeny eso'i
lkurfo ad tvarsnao'd flentia mol mal, ydicelo ad lex malne niv unde klie.
La lex chirfar  les foi lartass'd la simfgh io.
 Larta ny chafi'ofes ad jacamal'l nifx lesback'd yst ecpielnt.
Yst sopit io lartonirfe'i sesnudo amol yletta.
mal, iccoss io la mena-unsal'd ipeicso'i yst stiepio es leccao.
 UN'd iccoerss fqa'd chirfar io mak fonti'a gylery'd lartonirfe, larta'd armal ad hark ad annia ad julupia'd daliu lartonirfe'd la vsfafgh.
Mal, edioll panqa tostesn flentia io miss snojij ditier'd la votyn ad la sietiv'd la ipeicso'i cel.
 iccoska UN, UN io anfi'eirot mal, miss snojij lartonirfe ad gylery'd flentia'd farfel io armal ad la sesnud'i lususo.
 Fqass'd lartonirfe ad flentia'l daliu la firlex es fqa'd chirfar'i is la liaxa fua lecca vynut.
mal,
 mag, Fqa io UN joli es 
 ditier'd larta ad alartass fqa'd chirfar'i chajo io.
Lex jujyl iccome'd lartass'd falvit at ad lex jujyl iccome'd-unsar io lex mol nertnir'd lartass'd falvit ad Fqass'd lartonirfe ad flentia'd armal'i kynteeso ad la lersse io 
votyno ad Fqass'd farfel ad la senost lex mol la jat ad als'd larta ad als'd icco eo lex deliu situv daliu foiium io, Fqa'd UMC'i larchacfs.
Comments