Lurkxarga'd lixunafhorn・前期古リパライン語

Ahuphaphi!

Mi lits.

Cene mi lghu lineparine'i.

Mi larne KOTELJUR'i.

・後期古リパライン語

Sfadfalfa!

Mi's lits.

Cene mi's lineparine'i lghu.

Mi's larne KOTELJUR'i.

・中リパライン語

Sfadfalfa!

Mi es lits.

Cene mi lghu lineparine.

Mi larne KOTELJU.


・新理語

・フェーユ方言(標準語)

Salarua!

Mi es liz.

Cene mi lkurf lineparine.

Mi lersse kotelyr.


・デュイン方言

Salarua!

Mi es liz.

Cene mi lkurf lineparineska.

Mi lersse katilyr.

・アル方言

Salarua!

Mi es liz.

Cene mi lxurf linepfarine.

Mi lersse snoleje'd lersse.

・アイル方言

Saläröa!

Mi ärs liz.

Cärne mi lhurb linepärine.

Mi lärsse lärsse snoleje'd.

・ヴェフィス語

Caala!

Fa failes liz.

Fa paifais cieny linaiparinais an.

Fa paisèvaieous kotieli an.

・ラディーニャ語

Саваруа!

(Savarua!)

Милэ эсот лицшт.

(Mile esol lizxt.)

Сзнз милз лкурфол линэпзринзиз.

(Cene mile lkurfol lineperineie.)

Милэ лзрссэол китзлыриз.

(Mile lersseol kitelyrie.)


Comments