lipadiax‎ > ‎acirlo/歌詞‎ > ‎

Lietuva'd cavierten yuesderaven chafi'ofese'd acirlon


Tal la larta'd lietuva alfalj celternj.
Niss khalin fua d'la flent, ezelo liaxa.
Ham virnius ad nermnas, la sistis fon balt mol.
Lecu missen la marl'i celes la votyn'c.

Niejodeu cierjustel la caviert.
Cecioj flent flenteu ad l' vi'art.


Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!
Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Partija veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!
Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!
Soviet Lithuania was created by the people,
Who long fought for the freedom and truth.
Where Vilnius, where Nemunas, where the Baltic Sea,
Let our cities, fertile fields to prosper.
In the glorious Soviet Union,
Among equals, equal and free,
Live forever and be happy,
Dear Soviet Lithuania!
Lenin lit us the path to freedom,
The great Russian people helped in the struggle.
The party leads us to happiness and power,
The friendship of our nations is as firm as steel.
In the glorious Soviet Union,
Between equals, equal and free,
Live forever and be happy,
Dear Soviet Lithuania!
Our homeland is mighty, we fear no dangers,
Let the skies be peaceful and pure.
With our work we'll create a great tomorrow,
And the dawn of Communism will light the Earth.
In the glorious Soviet Union,
Between equals, equal and free,
Live forever and be happy,
Dear Soviet Lithuania!
Comments