Home

 
     

ไร่กาแฟนัสทิวา...ธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขา

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) มุ่งหน้าดอยสะเก็ด จากนั้นแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1335 สู่ตำบลเทพเสด็จ อันเป็นแหล่งปลูกแหล่งขายเมล็ดกาแฟอันมีชื่อของดอยสะเก็ด ทั้งบ้านกิ่วต่ำ บ้านปางไฮ บ้านปางจำปี บ้านกำแพงหิน บ้านป่าป่าน
           

        ข้ามพ้นน้ำแม่กวง ที่บ้านป่าป่าสู่...ไร่กาแฟนัสทิวา... ริมทางหลวงสาย 118 ช่วงที่เงียบสงบ ไร่กาแฟนัสทิวาซ่อนตัวอยู่บนยอดดอยสูงสุดของตำบลเทพเสด็จ ที่นี่คือหนึ่งในปลายทางจากขุนเขาที่โอบล้อม เป็นบ้านของคนรักกาแฟ พูดกันให้ชัด เมล็ดกาแฟอะราบิกาที่แทรกซ่อนอยู่ตามสวนบนเทือกเขาบ้านป่าป่านที่คัดกันว่า "ชั้นดี" มากมายเรื่องราวและความใส่ใจ ลงมารวมกันอยู่ที่นี่หลากหลายสวน

                ที่บ้านป่าป่าน ท่ามกลางอากาศสดสะอาด ดอยลังกาหลวงเสียดยอดอยู่ในม่านเมฆเป็นจุดชมวิวอันแสนพิเศษ ว่ากันว่าความสูงมากกว่า 1,500 เมตร จากระดับทะเลปานกลางของหมู่บ้านนี้ ล้วนผลักดันให้กาแฟของหมู่บ้านนี้มากความ "พิเศษ"
        นอกเหนือจากแดนดอยหลากหลายในภาคเหนือ ที่เป็นแหล่งปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ดี พื้นที่แถบดอยสะเก็ดคืออีกแหล่งที่น่าสนใจในเส้นทางขับรถเที่ยว มากมายวิวภูเขา แหล่งปลูกกาแฟ ที่พักที่กิน และการเดินทางสะดวกสบาย 

         เส้นทางสายนี้งดงามด้วยทะเลภูเขากระจ่างตา หากเดินทางไปในฤดูหนาวดอกนางพญาเสือโคร่งแบ่งบานในวันฟ้าสวย เสริมความรื่นรมย์ให้กระจ่างตา ส่วนในหน้าฝน จะมองเห็นทะเลหมอกปกคลุมยอดดอย

 
           บ้านป่าป่านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุประมาณ100 กว่าปีมาแล้ว เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นของชาวเขาเผ่าขมุซึ่งได้มาตั้งรกรากอยู่เป็นพวกแรก  ต่อมามีชาวพื้นราบเขามาติดต่อค้าขายของป่ากับชาวขมุมีการถางป่าเพื่อตั้งบ้านเรือน    ที่ทำกินและแต่งงานกับชาวขมุสืบลูกสืบหลานสืบต่อกันมาจนมา ปัจจุบันหมู่บ้านป่าป่านประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านป่าป่านปางนอก กลุ่มบ้านป่าป่านปางใน  กลุ่มบ้านปางมะกล้วย  กลุ่มบ้านน้ำดั้น  และกลุ่มบ้านฟ้ามุ่ย

สู่ดอยสะเก็ด... ภูเขาเคล้ากลิ่นกาแฟ

    ดอยสะเก็ด ในห้วงปลายฝนโอบรับการมาเยือน ด้วยอากาศเย็นชื่นสลับกับฝนพรำตลอดเวลา หมู่บ้านต่าง ๆ ไล่เรียงลึกไปตามสองฟากถนน จากเคยหากินและฝากชีวิตไว้เหนือความสูงและผืนป่า เมื่อวันเวลาและหนทางชีวิตพลิกเปลี่ยน การ "ลง" มาอยู่ใกล้กับความเจริญจึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ

 
        ตำบลเทพเสด็จ โอบล้อมและหยอดกลุ่มบ้านเรือนไว้เป็นจุด ๆ หากกาแฟในสวนเหนือเทือกดอยเมื่อเช้า คือเรื่องของความใส่ใจ ละเมียดละไม และมากไปด้วยรายละเอียด หมู่บ้านแถบถิ่นที่เทพเสด็จก็อาจทำให้รู้ว่ากาแฟของพวกเขาเป็นเรื่องของความหวังอันมีค่ากับชีวิต อิสระ เปี่ยมพร้อมด้วยการบ่มเพาะจากภูเขาอันเรียกว่าบ้าน
 


Comments