Paardrijden‎ > ‎

KNHS

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is met ruim 212.000 leden één van de grootste sportbonden van Nederland. De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar paardensporters, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Bij de KNHS zijn acht paardensportdisciplines aangesloten: dressuur, springen, eventing, endurance, mennen, aangespannen sport, voltige en reining. De polosport en de draf- en rensport zijn niet bij de KNHS aangesloten. De KNHS richt zich echter niet alleen op sport in wedstrijdverband, maar ook de recreatieve paardensport. In Nederland is de KNHS als sportbond aangesloten bij NOC*NSF en internationaal bij de internationale paardensportbond Fédération Equestre Internationale (FEI).

Organisatie KNHS
De paardensport is georganiseerd binnen regio’s, kringen en verenigingen. Een aantal lokale paardensportverenigingen vormen samen een kring en enkele kringen samen vormen een regio. Voor wat betreft de regio- en kringindeling van de KNHS maakt Rijvereniging De Mustang deel uit van Kring 5 Maas en Noord, welke valt onder de regio Zuid-Holland.

Het hoogste orgaan van de KNHS is de Ledenraad. In de Ledenraad zitten 19 afgevaardigden uit de regio's van de breedtesport en 19 afgevaardigden uit de andere geledingen van de KNHS. Samen vertegenwoordigen ze alle leden van de KNHS en besluiten ze over het reilen en zeilen van de KNHS.

De Ledenraad benoemt ook het Federatiebestuur van de KNHS. Die bestaat uit zeven personen. Naast de voorzitter is er een secretaris en een penningmeester. Bovendien heeft het Federatiebestuur portefeuillehouders voor diverse deelgebieden.

Het Federatiebestuur wordt voor beleidszaken bijgestaan door diverse adviescommissies. Voor de breedtesport zijn dat de disciplinecommissies en voor topsportzaken de topsportcommissies. Daarnaast kan het Federatiebestuur rekenen op de deskundigheid van de enkele andere adviescommissies, zoals de Financiële Commissie, de Veterinaire Commissie en de Atletencommissie.

De activiteiten van de KNHS worden voorbereid en uitgevoerd door de werkorganisatie. Het kantoor van de KNHS is gevestigd in Ermelo. Er werken ca. 80 mensen, maar de KNHS wordt in haar werkzaamheden gesteund door duizenden vrijwilligers in het hele land. Het kantoor staat onder leiding van de algemeen directeur van de KNHS. Een aantal specifieke zaken zoals bedrijfsvoering, personeelsbeleid, bestuursondersteuning en juridische zaken vallen onder zijn directe verantwoordelijkheid. Daarnaast is er een directeur voor de Topsport & Recreatiesport aangesteld.

Startbenodigdheden
Om op een KNHS wedstrijd te kunnen starten, zijn een aantal startbenodigdheden vereist:

Een startpas en inschrijfformulieren
Met een startpas kun je deelnemen aan officiële wedstrijden. De startpas vervangt vanaf 1 januari 2012 de KNHS startkaart en startcoupons. 

Totdat de KNHS het mogelijk maakt om digitaal in te schrijven via mijnknhs, heb je een inschrijfformulier nodig om je in te schrijven voor een wedstrijd. Deze kun je eenvoudig downloaden op de site van de knhs. Het ingevulde formulier moet worden gemaild naar de wedstrijdorganisatie. 

Een transponder
Paarden en pony’s die op wedstrijden starten, moeten van een transponder (chip) zijn voorzien.

Een paardenpaspoort
Een paardenpaspoort met alle gegevens van paard of pony en waarin is opgenomen:
  1. Een geldig overzicht van de toegediende vaccinaties. Paarden en pony’s die in de sport uitkomen, moeten ieder jaar tegen influenza worden ingeënt. Als een paard of pony voor de eerste keer wordt geënt, dan moet het dier een basisenting krijgen van twee entingen die minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na elkaar gegeven moeten worden. In het paardenpaspoort moeten zowel de basisenting als de jaarlijks herhaalde enting worden vermeld. De herhalingsenting mag tot maximaal 12 maanden na de vorige enting zijn gegeven.
  2. De meethistorie indien het een pony betreft. Dit geldt ook voor menners met een pony (tot 1.56.9 m) die aan een vaardigheidsproef of samengestelde menwedstrijd willen meedoen. Voordat pony’s aan wedstrijden mogen meedoen, moet de stokmaat worden vastgesteld door een ponymeter die officieel door de KNHS is erkend. Pony’s die in of na 1983 zijn geboren, moeten t/m het achtste levensjaar jaarlijks opnieuw worden gemeten. Deze jaarlijkse meting dient in het paardenpaspoort te worden bijgeschreven.
Spoedprocedure
Tegen een hoger tarief zal een startpasaanvraag onmiddellijk in behandeling worden genomen. Men kan de aanvraag aan de balie doen of per fax.

Universele startpas
Start je jaarlijks een groot aantal paarden op wedstrijden dan kan het aantrekkelijk zijn om een “universele startpas” aan te vragen bij de KNHS. Je betaalt dan eenmalig een bepaald bedrag en kunt vervolgens een onbeperkt aantal startpassen aanvragen. Ideaal voor ruiters die bijvoorbeeld paarden uitbrengen voor een handelsstal en hierdoor een groot aantal paarden maar voor een korte periode op wedstrijd uitbrengen.

Startpas aanvragen?
Om een startpas aan te vragen, moet je lid zijn van een rijvereniging. Om lid te worden van onze vereniging en een startpas aan te vragen, mail naar onze verenigingssecretaris:secretaris@rvdemustang.nl. Deze zal je de juiste formulieren toe sturen. Je kunt bij onze secretaris ook eerst meer informatie opvragen.

Twijfel je over de klasse waar de combinatie in moet of mag starten? Vraag dat dan altijd even na bij de afdeling Wedstrijdzaken, want foutief starten kan vervelende consequenties hebben.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de KNHS? Ga dan naar http://www.knhs.nl. Voor informatie over de KNHS-regio Zuid-Holland ga je naarwww.knhszuidholland.nl. Voor de website van Kring 5 Maas en Noord surf je naar www.kring5.nl.
Comments