Over ons‎ > ‎Vereniging‎ > ‎

Bestuur RV

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten, het huishoudelijk reglement en het mede door de Algemene Ledenvergadering (ALV) bepaalde verenigingsbeleid.

Het bestuur van Rijvereniging De Mustang bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

De specifieke verantwoordelijkheden binnen het bestuur zijn momenteel als volgt ondergebracht. Natuurlijk helpen we elkaar waar mogelijk. 

Bestuursleden

Voorzitter

Floor Dirkse

06-25060423
voorzitter@rvdemustang.nlVerantwoordelijk voor:
 • Het leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Het samen met de secretaris vaststellen van de agenda voor de vergadering;
 • Het hebben van een representatieve functie naar externe personen en instanties;
 • Het bewaken van het door de leden vastgestelde beleid;
 • Aanspreekpunt voor manage, bestuur en commissies en zorgdragen voor een goede onderlinge taakverdeling;
 • Het opstellen van de wedstrijdkalender;
 • Achtervang uitslagen verwerken dressuurcommissie; 
 • Organisatie Wilhelmina Kip / Oliebollenspringen wedstrijd en Zilveren Mustang;
 • Clubkampioenschap;
 • Springwedstrijden
 • Beurtelings bijwonen vergaderingen Kring en Regio KNHS.


LedenadministratieMildred Dekker

ledenadministratie@rvdemustang.nl 


Verantwoordelijk voor:
 • Ledenadministratie
 • Jaarverslag: Het jaarlijks opstellen van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar, die na goedkeuring door het bestuur aan de leden gepresenteerd worden.
 • Organisatie Zilveren Mustang;
 • Beurtelings bijwonen vergaderingen Kring en Regio KNHS.

Wedstrijdsecretaris /
Websitebeheer

Fleur de Vries 

secretaris@rvdemustang.nlVerantwoordelijk voor:
 • Het bewaken en beheren van informatiestromen naar derden (gemeente, KNHS, etc.);
 • Websitebeheer en social media
 • Wedstrijden aanvragen KNHS;
 • Wedstrijden plaatsen op www.wedstrijdplatform.nl;
 • Equipes CHIO Zuid-Holland Cup;
 • Organisatie Zilveren Mustang;
 • Beurtelings bijwonen vergaderingen Kring en Regio KNHS.
Penningmeester

Pieter Dirkse

penningmeester@rvdemustang.nlVerantwoordelijk voor:
 • Het bijhouden van een deugdelijke financiële administratie;
 • Het jaarlijks opstellen van een begroting, die na goedkeuring door het bestuur aan de leden gepresenteerd wordt;
 • Het opstellen van een financieel verslag over het afgelopen jaar, hetgeen na goedkeuring door het bestuur aan de kascontrole commissieleden wordt overhandigd;
 • Het innen van de contributies van de leden;
 • Het tijdig betalen van facturen en kosten, die op declaratiebasis met bewijsstukken worden ingediend en voor vergoeding in aanmerking komen;
 • Aanspreekpunt dressuurcommissie en ponykampcommissie.
 • Beurtelings bijwonen vergaderingen Kring en Regio KNHS.
Algemeen bestuurslidMonique Groenendijk 


Verantwoordelijk voor:

 • Het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het vastleggen van de besluiten die daar genomen zijn;
 • Equipes Herfstmeeting;
 • Organisatie Wilhelmina Kip / Oliebollenspringen wedstrijd en Zilveren Mustang;
 • Beurtelings bijwonen kring- en regiovergaderingen
  

Comments