Over ons‎ > ‎Vereniging‎ > ‎

Commissies

De commissies bieden het bestuur ondersteuning en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Vanuit het bestuur is er per commissie een verantwoordelijk bestuurslid, die de werkzaamheden coördineert. Rijvereniging De Mustang kent de volgende commissies:

Kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie zien namens de leden toe op de financiële gang van zaken. Zij bekijkt met name globaal of het gevoerde financiële beleid in overeenstemming is met het totale beleid. De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal twee leden, aangevuld met een reservelid en wordt gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Kascontrolecommissieleden kunnen niet tevens bestuursleden zijn.
 
Binnen het bestuur is de penningmeester contactpersoon voor deze commissie.

KNHS Dressuurcommissie
De KNHS dressuurcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van KNHS dressuurwedstrijden. Tevens verzorgt deze commissie de wedstrijden om de clubkampioenschappen voor de KNHS dressuurcombinaties.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
 • Patty Hoek
 • Astrid Nootenboom
 • Marga van Hulst
 • Jacqueline Munter
 • Trudy de Jong
U kunt deze commissie bereiken via het e-mailadres: dressuur@rvdemustang.nl

Binnen het bestuur is Marga van Hulst contactpersoon voor deze commissie.

Springcommissie
De Springcommissie verzorgt de organisatie van de springwedstrijden. Tevens verzorgt deze commissie de wedstrijden om de clubkampioenschappen voor het springen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
 • Marga van Hulst
 • Dinie Dirkse
U kunt de springcommissie bereiken via het e-mailadres: springen@rvdemustang.nl

Binnen het bestuur is Marga van Hulst contactpersoon voor deze commissie.

Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en heeft tot taak de materialen in optimale conditie te houden. Jaarlijks wordt hiervoor een voortschrijdend onderhoudsplan opgesteld.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
 • Leen den Hartigh
 • Gert den Haan;
 • Hans Reedijk;
 • Ton van der Velden


Comments