Over ons‎ > ‎

Vereniging

Rijvereniging De Mustang is georganiseerd in een relatief klein bestuur. In alle activiteiten worden wij ondersteund door een aantal commissies. Met veel plezier organiseren wij in samenwerking met Manege de Mustang het hele jaar door diverse activiteiten


Onze vereniging bestaat uit:
 
Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting, de contributieregeling, het vaststellen van de jaarrekening, de benoeming van bestuursleden, het wijzigen van de statuten en reglementen. Hiertoe komt de ALV eenmaal per jaar bijeen. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen, als zij dat zelf willen, herkozen worden. Klik hier voor een overzicht wanneer de diverse bestuursleden aftreden. Voor informatie over de statuten en het huishoudelijk reglement klikt u op reglementen.

Bestuur 
Het bestuur van Rijvereniging De Mustang bestaat uit:
  • Marga van Hulst (voorzitter)
  • Floor Dirkse (penningmeester)
  • Bianca Veerman (algemeen bestuurslid)
  • Mildred Dekker (ledenadministratie)
  • Linda van der Zande (algemeen bestuurslid)
Benieuwd wat elk bestuurslid doet of wil je contact opnemen met een bestuurslid, klik dan hier.

Commissies
De commissies bieden het bestuur ondersteuning en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Vanuit het bestuur is er per commissie een verantwoordelijk bestuurslid, die de werkzaamheden coördineert. Rijvereniging De Mustang kent de volgende commissies:
  • Kascontrolecommissie
  • KNHS Dressuurcommissie
  • Springcommissie (Afdeling Paarden en Afdeling Pony’s)
  • Onderhoudscommissie

Ereleden
Net zoals de meeste verenigingen kent ook Rijvereniging De Mustang een paar eretitels, welke toegekend worden aan leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging. De verschillende titels zijn erevoorzitter, erelid en lid van verdienste. Deze titels worden slechts sporadisch toegekend. Tot nu toe hebben slechts vijf personen deze speciale status toegekend gekregen:

Mevrouw R. (Renate) Holtkamp (erelid)
De heer J. (Jaap) Knape (erelid)
Mevrouw R. (Ria) Spaan (erelid)
Mevrouw W. (Willy) Spaan (erelid)
Mevrouw J. (Jacqueline) Munter (erelid)
De heer E.A (Bep) Winkelman (erevoorzitter)

Donateurs
Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vast te stellen minimumbijdrage. Om onze activiteiten te steunen, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe donateurs. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester.  

Vrijwilligers
Rijvereniging De Mustang kan uitsluitend bestaan dankzij de vrijwillige inzet van veel leden. Op de inzet van junior- en seniorleden en de ouders van juniorleden zal dan ook regelmatig een beroep worden gedaan. Dit kan zijn bij het ringmeesteren, het schrijven van protocollen bij dressuur- en/of springwedstrijden, het op- en afbouwen van dressuur- en springmateriaal, het onderhoud van materialen, etc. Vanaf deze plek danken wij onze vrijwilligers voor hun geweldige inzet door de jaren heen. 

De vereniging draait geheel en al op vrijwilligers en heeft daar dan ook dringend behoefte aan. Wil je je aanmelden als vrijwilliger of gewoon wat meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter, Marga van Hulst. U kunt haar telefonisch benaderen via 06-51174125 of mailen via: voorzitter@rvdemustang.nl.

Vele (actieve) handen maken licht werk!